Logiczne drożdże

Badaczom ze szwedzkiego uniwersytetu w Gothenburgu udało się zbudować układ logiczny, którego częściami są genetycznie zmodyfikowane komórki drożdży.

Zespól pod kierownictwem profesora Stefana Hohmanna wyprodukowali szczepy drożdży, w których za pomocą zmian w ekspresji niektórych genów zaprogramowano działanie jako bramki logiczne podstawowe elementy komputera. Drożdże zbierają z otoczenia sygnały w postaci chemicznych bodźców, wykonują na nich logiczne operacje, po czym sygnalizują wynik wydzielaniem odpowiednich substancji chemicznych, na które z kolei reagują inne szczepy drożdży wykonujące dalsze funkcje programu. W ten sposób mieszając różne szczepy drożdży można zaprogramować ciąg operacji logicznych, czyli stworzyć program komputerowy. W ramach demonstracji, ze zmodyfikowanych komórek udało się skonstruować logiczny układ mnożący liczby (multiplekser) i jednobitowy rejestr z bitem przeniesienia i operacją dodawania.

Naukowcy zapowiadają, że dzięki temu będziemy mogli tworzyć skomplikowane biologiczne układy logiczne, na przykład dające człowiekowi dodatkowy, inteligentny układ odpornościowy.

Prace nad logicznymi drożdżami prowadzone są w ramach europejskiego projektu CELLCOMPUT.

[Na podstawie nature , Researchers open the door to biological computers , za Slashdot ]

Janusz A. Urbanowicz

Więcej o: