Informacje zapisane w genomie bakterii

Badaczom z uniwersytetu w Hongkongu udało się zapisać dane w genomie bakterii pałeczki okrężnicy.

Dane udało się nie tylko zapisać ale i odczytać, za pomocą sekwencjonowania genów. Naukowcy obiecują też genetyczne szyfrowanie - odczyt informacji może być zablokowany przez inne geny sterujące procesem kopiowania DNA.

Metoda ta ma w obecnej wersji dwie wady: aby odczytać informację, trzeba zsekwencjonować genom bakterii co jest procesem kosztownym i długotrwałym. Poza tym, losowe informacje zapisane w kodzie genetycznym mogą wpływać na przeżywalność bakterii, przez co zostaną zagubione w procesie mutacji i rozmnażania.

Zapis informacji w kodzie genetycznym istot żywych ma jednak już w tej chwili jedno praktyczne zastosowanie. Patentuje się coraz więcej modyfikacji genetycznych roślin i zwierząt, można więc będzie w każdej komórce takiego organizmu zapisać informacje o prawach autorskich do jego genomu.

[na podstawie bluesci ]

Janusz A. Urbanowicz

Więcej o: