Internet nie taki groźny, jak go malują

... przynajmniej dla dzieci, jak pokazuje badanie EU Kids Online, przeprowadzone w 25 krajach Unii na ponad 25 tysiącach dzieci w wieku od 9 do 16 lat.

Badanie, przeprowadzone przez całą sieć instytucji badawczych pod kierownictwem London School of Economics i finansowane przez Komisję Europejską, pokazuje że tylko niewielka mniejszość dzieci trafia w Internecie na problemy, a niewiele z nich mówi, że w wyniku tego czują się źle (12% z przebadanych dzieci w całej Unii). Jednak kiedy dzieci trafią już na jakiś problem, to zaledwie w połowie przypadków dowiadują się o tym ich rodzice.

Sieć odgrywa coraz większą rolę w życiu w przeciętnego Europejczyka. Nie jest więc specjalnie zaskakujące, że 93% z przebadanych dzieci surfuje po WWW co najmniej raz w tygodniu, a 60% łączy się z Internetem codziennie lub prawie codziennie. Dzieci spędzają średnio półtorej godziny online, przy czym co drugie twierdzi, że "łatwiej im być sobą" online niż w twarzą w twarz z rówieśnikami (częściej w przypadku chłopców, rzadziej w przypadku dziewczynek).

Średni wiek pierwszego wykorzystania Internetu ciągle spada. W Danii i Szwecji jest to 7 lat, w kilku innych krajach Europy Północnej to 8, we Francji 9 lat.

Główne zagrożenia występujące w Internecie to napotkanie nieodpowiednich treści, zgłoszone przez 21% z dzieci w wieku 11-16, oraz nadmierne korzystanie z Internetu, które było problemem u 23% grupy wiekowej 11-16 - nadmierne korzystanie z Internetu powodowało zaniedbanie kontaktów społecznych, snu czy nauki. Nieodpowiednie treści to pochwalanie anoreksji (10% średnio, 19% dziewcząt w wieku 14-16), nienawistne komentarze skierowane w różne grupy społeczne (12%), zachęcanie do samookaleczania się (7%), brania narkotyków (7%) lub samobójstwa (5%). Jednak, jak okazuje się, to co dorośli uznają za problemy niekoniecznie jest uznawane za takowe przez dzieci. I tak na przykład 14% z dzieci trafiało w Internecie na obrazy o naturze seksualnej, ale tylko jedna trzecia z nich czuła się z tym niekomfortowo. (Procent dzieci, które trafiają w Internecie na pornografię rośnie do 24% w przypadku chłopców w wieku od 13 do 16 lat, z powodów dość oczywistych)

Kraje, w których przeprowadzone zostało badanie EU Kids Online to Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy oraz Zjednoczone Królestwo. Badanie EU Kids Online zostało sfinansowane przez Program Bezpiecznego Internetu Komisji Europejskiej.

[na podstawie Science Daily ]

Leszek Karlik

Więcej o: