Europa: wynalazki zamiast krów

29 czerwca Komisja Europejska zaproponowała bardzo znaczące zwiększenie wydatków na europejską naukę. Finansowanie nauki wzrośnie z 55 do 80 miliardów rocznie w latach 2014-2020. Część funduszy na naukę będzie pochodziła z cięć w budżecie Wspólnej Polityki Rolnej.

Propozycja wzrostu finansowania nauki to tylko część zmian stanowiących plan Horizon 2020 (Horyzont 2020), następce obecnego 7 Programu Ramowego.

W planowanym wzroście o 35 miliardów euro, 4,5 miliarda przeznaczone na badania związane z rolnictwem pochodzić będzie z funduszy przeznaczonych na dotacje ("dopłaty") dla gospodarstw rolnych.

W rozmowie z Nature, Jerzy Langger z Polskiej Akademii Nauk, stwierdził, że plan zwiększenia budżetu na naukę pokazuje zdecydowane wsparcie Komisji Europejskiej dla europejskiej nauki.

Nie wszystkie naukowe projekty będą mogły być finansowane z powiększonego budżetu, z finansowania z funduszy Horyzontu 2020 wyłączony będzie np. projekt reaktora termojądrowego ITER.

[za Nature News ]

Więcej o: