Jest robota dla członka zarządu. Wymagania: studia i pięć lat jakiejkolwiek pracy. Pensja: 20 tys. zł

Ukończone studia wyższe, pięcioletni staż pracy i pełna zdolność do czynności prawnych. Tego wymaga się od kandydatów na członka zarządu agencji rządowej. Pensja... 20 tys. zł brutto.

Szukasz dobrze płatnej pracy? To już ostatni moment na zgłoszenie swojej kandydatury do Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Agencja szuka dwóch członków zarządu: do spraw ekonomiczno-finansowych oraz do spraw strategii. Termin nadsyłania zgłoszeń mija dziś o godz. 17.

Jakie są wymagania wobec kandydatów? Niezbyt wysokie. Ukończone studia wyższe, pięcioletni staż pracy (jakiejkolwiek), pełna zdolność do czynności prawnych oraz praktyczna znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego. Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych mile widziane, lecz niewymagane. Dodatkowo premiowana będzie również biegła znajomość języka angielskiego i wiedza o zakresie działalności PAIiIZ.

Szczęściarz, który pozytywnie przejdzie rekrutację na jedno z dwóch stanowisk, może liczyć na bardzo sympatyczną pensję. Ze sprawozdania finansowego za 2014 r. wynika, że średnie wynagrodzenie członków zarządu PAIiIZ wynosiło wówczas 20,6 tys. zł brutto miesięcznie.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się tutaj .

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych to agencja rządowa podległa Ministerstwu Gospodarki. Do jej głównych zadań należy zachęcanie zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania w Polsce, pomoc przy wyszukiwaniu atrakcyjnych lokalizacji dla inwestycji, obsługa projektów inwestycyjnych zagranicznych przedsiębiorców oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski i promocja polskich produktów na świecie.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

Zobacz wideo
Więcej o: