Upadłość konsumencka strzałem w dziesiątkę

Z danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor wynika, że od początku roku do lipca aż 831 osób skorzystało z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, najwięcej na Mazowszu, Śląsku oraz w Wielkopolsce.

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Zmiany uznać należy za rewolucyjne. Polski ustawodawca konstruując przepisy w końcu przechylił środek ciężkości uregulowania z interesu wierzycieli na rzecz interesu dłużników. Przy spirali zadłużenia windykacja trwająca latami powodowała wypchnięcie dłużników poza system prawny oznaczający faktyczną śmierć cywilną oraz bytowanie poza oficjalnym obrotem gospodarczym. W końcu ktoś dostrzegł, że takie marginalizowanie obywatela jest bardziej kosztowne dla społeczeństwa, niż zachowywanie formalnego interesu wierzyciela. Obecnie celem postępowania upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika, a nie zaspokojenie wierzycieli. To wynik nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzięki zmianom, osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, łatwiej mogą ogłosić upadłość. - Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Mogą z niej korzystać konsumenci, którzy stali się niewypłacalni - nie mają pieniędzy na bieżące rachunki, zakup artykułów codziennego użytku oraz spłatę kredytów czy pożyczek - informuje Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Z upadłości konsumenckiej można skorzystać raz na 10 lat. Dopiero po 10 latach ponownie można złożyć wniosek o upadłość w sytuacji, gdy poprzedni zostanie oddalony albo umorzony. Przy odformalizowaniu samego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zmniejszeniu opłaty sądowej z 1000,00 PLN do 30,00 PLN zmiany należy uznać za korzystne i rewolucyjne.

Ponad 100 mln długów

Jak wynika z danych BIG InfoMonitor upadłość konsumencka cieszy się dużą popularnością. Od początku roku do końca lipca skorzystało z niej już 831 Polaków. Tylko w pierwszych sześciu miesiącach do sądów trafiło 2 535 wniosków. Dla porównania od marca 2009 roku do końca 2011 roku ogłoszono 36 upadłości konsumentów na 1875 złożonych wówczas wniosków. Wśród bankrutujących w tym roku znaleźli się m.in.: kobieta, która ma 47 kredytów oraz mężczyzna, który ma ich 44. Jednak wartość kredytów tych osób na tle zadłużenia innych nie jest wcale wysoka - jak informuje BIG Info Monitor, wynosi niecałe 35 tys. zł. Średnia dla ogłaszającego upadłość to natomiast 160,7 tys. zł. W grupie osób z ogłoszoną przez sąd upadłością konsumencką posiadających zadłużenie w bankach, 43 osoby mają więcej niż 10 kredytów, a 197 od 5 do 10 zobowiązań. Łączna wartość zadłużenia w bankach osób, wobec których od stycznia do lipca sąd orzekł upadłość konsumencką przekracza 115,5 mln zł. Z tej kwoty 70 mln zł przypada na kobiety, a 45,5 mln zł na mężczyzn.

Różne źródła problemów

Jak się okazuje, nie wszyscy sięgający po upadłość konsumencką, w chwili zgłaszania się do sądu, mieli na koncie do spłacenia kredyty w bankach. - Analiza sytuacji kredytowej osób, wobec których sąd ogłosił upadłość konsumencką pokazuje, że co siódma nie miała zobowiązań kredytowych w bankach na terenie Polski. W ich przypadku do kłopotów mogły doprowadzić pożyczki pozabankowe, innego rodzaju nie zapłacone zobowiązania, w tym np. odziedziczone - mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. - Możliwe jest też, że zaciągnięte przez osoby ogłaszające upadłość kredyty, trafiły wcześniej do firm windykacyjnych - dodaje.

Domena kobiet

Analizy BIG Info Monitor pokazują, że po upadłość konsumencką częściej sięgają kobiety niż mężczyźni. Od stycznia do lipca upadłość konsumencką ogłosiło 470 pań (57 proc.) i 361 (43 proc.) panów. Do kobiet należy również niechlubny rekord wartości zaległego zadłużenia w bankach i SKOK-ach. Mieszkanka Mazowsza ma do spłacenia siedem kredytów, przeterminowanych o blisko 800 dni, na łączną kwotę niemal 8,3 mln zł. Jeśli chodzi o wiek, to najczęściej po ten sposób wyprostowania swojej sytuacji finansowej sięgają Polacy po 55 roku życia - 32 proc. upadłości. Najwięcej osób korzystających z możliwości ogłoszenia upadłości pochodzi z Mazowsza - co czwarta oraz ze Śląska i Wielkopolski - co jedenasta.