Fiskus chwali się swoimi sukcesami. Zablokował zwrot 266 mln zł podatku VAT

Wyższa kwota decyzji wydanych przez kontrolerów skarbowych, większe wpłaty do budżetu i wyższa kwota zablokowanych zwrotów VAT - takimi sukcesami pochwaliło się Ministerstwo Finansów

W pierwszym półroczu br. kontrola skarbowa wydała decyzje skarbowe na kwotę 9,6 mld zł, czyli o prawie 37 proc. więcej niż rok wcześniej. Jak przewiduje wiceminister finansów Wiesław Jasiński, do końca roku ta kwota powinna "znacznie przekroczyć" 20 mld zł. Jednak decyzja nie oznacza jeszcze wpływu takich sum do budżetu. W pierwszym półroczu podatnicy złożyli 1578 odwołań od decyzji kontrolerów skarbowych. Ministerstwo podkreśla, że liczba odwołań jest wyraźnie niższa niż przed rokiem. Wtedy było ich aż 2093.

W wyniku działań kontrolerów do budżetu trafiło łącznie 566,5 mln zł (wzrost o 36 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem), a kwota zatrzymanych wypłat zwrotu VAT sięgnęła 266,1 mln zł (wzrost o 288 proc.). Łącznie z obu tych tytułów budżet zyskał 832,6 mln zł, czyli 71 proc. więcej niż przed rokiem. Jak podkreśla ministerstwo w komentarzu do tych danych, to właśnie zablokowanie nienależnych zwrotów jest najbardziej skutecznym sposobem walki z wypływem pieniędzy z budżetu.

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że wzrosty były możliwy dzięki zmianie modelu działania. Obecny kładzie nacisk na lepszą analizę ryzyka. Działania kontrolerów skarbowych koncentrują się na obszarach, gdzie nadużycia dokonywane są najczęściej i obejmują najwyższe kwoty - czytamy w komentarzu resortu.

Jak deklarował minister finansów Paweł Szałamacha, celem działań jego resortu jest zmniejszenie w ciągu 2-3 lat luki VAT do poziomu średniej unijnej. Z szacunków Komisji Europejskiej wynika, że w 2013 r. w Polsce luka VAT, czyli różnica między kwotą, jaka powinna wpłynąć do budżetu i kwotą, która faktycznie do niego wpłynęła, wyniosła 10,13 mld euro. Odpowiadało to aż 26,7 proc. wpływów z tego podatku. Natomiast średnia dla 26 krajów UE wynosiła wówczas 15,2%. Zrealizowanie tego celu oznaczałoby wzrost wpływów z podatku VAT o około 4,4 mld euro (18,8 mld zł) rocznie.