Jakie poglądy polityczne, taka ocena gospodarki. Dobre zarobki i prawicowe poglądy kluczem do optymizmu

Osób dobrze oceniających sytuację gospodarczą w Polsce jest niemal tyle samo, co jej krytyków. Jak w mało którym kraju, ocena stanu gospodarki zależy od zarobków i od poglądów politycznych.

Polska (prawie równo) podzielona 

Polacy w kwestii krajowej gospodarki, jak i w wielu innych, są mocno podzieleni. 49 proc. ocenia obecną sytuację gospodarczą jako dobrą, zaś 46 proc. jako złą. Na 16 krajów, jakie uwzględniono w opracowaniu Pew Research Center, jest to siódmy najlepszy wynik, a więc bliski środka zestawienia.

W Europie bardziej optymistyczny ogląd rzeczywistości mają Holendrzy (61 proc. pozytywnych odpowiedzi), Niemcy (75 proc.) i Szwedzi (76 proc.), zaś na świecie zdecydowanym numerem jeden są Chińczycy. Choć od dawna mówi się o spowolnieniu chińskiej gospodarki, to aż 87 proc, badanych z tego kraju ocenia jego sytuację gospodarcza jako dobrą. Z kolei na ostatniej pozycji znalazła się Grecja, gdzie optymistów jest zaledwie 2 proc.

Odsetek osób dobrze oceniających sytuację gospodarczą w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł w większości krajów objętych badaniem. Skok był szczególnie dobrze widoczny w Wielkiej Brytanii i, co może zaskakiwać, we Włoszech. Trzy lata temu optymistów było tam zaledwie 3 proc., a obecnie - już 33 proc.

Bogaci bardziej optymistyczni

W sześciu krajach ocena sytuacji gospodarczej okazała się mocno uzależniona od sytuacji majątkowej ankietowanych. W grupie Polaków osiągających dochody wyższe od mediany, optymistów jest 55 proc. Wśród zarabiających mniej - już tylko 41 proc. Różnica 14 punktów procentowych okazała się jedną z najwyższych w całym badaniu. W podobnym stopniu zawartość portfela wpływa na ocenę rzeczywistości w Niemczech i Wielkiej Brytanii - różnica wynosi 15 punktów procentowych na korzyść lepiej zarabiających. W największym stopniu zjawisko widoczne jest w Holandii. Tu optymistami jest 50 proc. zarabiających mniej niż przeciętnie i aż 76 proc. osób lepiej sytuowanych.

Polityka a ocena gospodarki

Polska, USA i Węgry to trzy kraje, w których ocena sytuacji gospodarczej jest w największym stopniu uzależniona od poglądów politycznych badanych. W Polsce zadowolenie ze stanu gospodarki deklaruje 58 proc. osób o poglądach prawicowych i 43 proc. zwolenników rozwiązań lewicowych. W USA sytuację gospodarczą dobrze ocenia 37 proc. konserwatystów i 55 proc. liberałów. Natomiast na Węgrzech ta różnica wynosi aż 29 punktów procentowych. W gospodarce tego kraju dzieje się dobrze w ocenie 53 proc. osób o poglądach prawicowych i 24 proc. - lewicowych. 

Więcej o: