Podatek Katastralny

Podatek katastralny to rodzaj płatnego zobowiązania wobec państwa, który polega na dzieleniu się z systemem określonym procentem wartości nieruchomości. Wartość ową określamy "wartością katastralną nieruchomości". Na jej podstawie wyliczamy procent należny państwu.

Podatek katastralny a podatek od gruntów

Te pojęcia często są ze sobą mylone. Przy rozmowach o podatku katastralnym, wiele osób wyraża opinie, że przecież już takowy płaci. Tymczasem to dwa zupełnie odrębne pojęcia, choć oba dotyczą nieruchomości. Wysokość podatku od gruntów jest stała i niezależna od tego, czy posiadany przez nas grunt generuje dochody. Wysokość podatku gruntowego ustalana jest przez lokalne władze gminne. Grunty, przeznaczone pod budynki mieszkalne są opodatkowane niższą stawką, natomiast te, które przeznaczone są pod działalność gospodarczą - wyższą. Podatek katastralny związany jest z faktyczną wartością nieruchomości. Jeśli więc faktycznie dojdzie do wcielenia w życie nowelizacji ustawy, o czym w Polsce z emocjami mówi się od dawna, właściciele mniej wystawnych posiadłości, ze skromniejszymi zabudowaniami czasem zapłacą mniej niż obecnie, a posiadacze imponujących obiektów, wartych faktycznie więcej, będą musieli liczyć się ze zwiększonym zakresem płatności.

Ile trzeba będzie płacić?

Zgodnie z aktualną koncepcją nowelizacji, wysokość podatku katastralnego ma wynosić jeden procent wartości nieruchomości. Jeśli zatem ktoś ma nieruchomość wartą np. 300 000 zł, będzie musiał płacić podatek w wysokości 3000 zł rocznie. Nieruchomość wartą 500 000 zł trzeba będzie opłacać podatkiem rzędu 5 000 zł. W przypadku, gdy nieruchomość warta jest 1 000 000 zł właściciel zapłaci 10 000 zł rocznie. Posiadacz kopii "Pałacu na wodzie", z okazałym parkiem, wartej 10 000 000 zł będzie musiał zapłacić 100 000 zł w skali roku.

Ustalanie stawek

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku podatku od nieruchomości, podatek katastralny również będzie regulowany przez władze samorządowe - wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast.