Podatek od Wzbogacenia się

Podatek od wzbogacenia się, czyli.

Na samym początku należy podkreślić, że sformułowanie „podatek od wzbogacenia” jest wyłącznie skrótowym, potocznym i żargonowym określeniem zupełnie innego podatku, czyli podatku od spadków i darowizn. W Polsce typowy "podatek od wzbogacenia” nie istnieje. Ten poprawnie nazwany podatek od spadków i darowizn, jest podatkiem pobieranym od przyrostu masy majątku. Dla uproszczenia określajmy go jednak mianem "podatek od wzbogacenia".

Kiedy płacimy "podatek od wzbogacenia"?

Należy pamiętać o tym, że popularnie nazywany „podatek od wzbogacenia” płacimy w sytuacjach, kiedy:

 • dziedziczymy majątek w jakiejkolwiek formie
 • otrzymujemy spadek w tym również spadek za granicą, będąc obywatelem Polski
 • nabywamy majątek w postaci zapisu lub dalszego zapisu
 • otrzymujemy darowiznę
 • otrzymujemy zachowek
 • przejmujemy majątek przez zasiedzenie
 • przejmujemy majątek z polecenia testamentowego
 • następuje nieodpłatne zniesienie własności
 • nabywamy prawa do wkładów oszczędnościowych lub jednostek uczestnictwa,

Czy można uniknąć płacenia "podatku od wzbogacenia"?

Istnieje taka możliwość. Należy pamiętać, że nie płacimy „podatku od wzbogacenia” w następujących sytuacjach:

 • jeśli nabywca rzeczy lub praw oraz osoba je przekazująca nie są obywatelami polskimi, mimo iż podmiot przekazania znajduje się na terenie Polski
 • zyskują prawa autorskie, do projektów związanych z wynalazkami, znaków towarowych lub wzorów zdobniczych
 • od środków z pracowniczego programu emerytalnego
 • od otrzymania środków złożonych na rachunku OFE lub indywidualnym koncie emerytalnym, należącego do osoby zmarłej

Jak obliczany jest podatek od wzbogacenia się?

Podatek od wzbogacenia się obliczany jest w oparciu o wartość uzyskanych rzeczy, najczęściej zgodnie z ich aktualną wartością rynkową. Należy pamiętać, że opodatkowaniu podlega osoba, która nabywa rzeczy lub prawa własności.

Wiedza dotycząca podatku od spadków i darowizn, zwanego popularnie podatkiem od wzbogacenia jest bardzo istotna. Nawet, jeśli chcemy odsunąć wizję śmierci bliskiej nam osoby, która chciałaby coś nam przekazać, wcześniej, czy później każdego z nas czeka zmierzenie się z podobną sytuacją. Warto wówczas, w sytuacji pełnej emocji, mieć na uwadze, iż prawo jest prawem i pewnych rzeczy nie przeskoczymy.