Jak obliczyć VAT?


Kiedy już znamy stawkę, możemy w łatwy sposób wyliczyć podatek VAT:

(dla 23% stawki). Dla 8% odpowiednio: (kwota brutto x 1,08) x 0,08; dla 5% (kwota brutto x 1,05) x 0,05.

Podatek VAT

Podatek VAT to inaczej podatek od towarów i usług. Jego nazwa pochodzi z języka angielskiego (Value Added Tax) i oznacza "podatek od wartości dodanej". Jest to specyficzny rodzaj opłaty, która dodana jest do każdej transakcji, dotyczy więc zarówno konsumentów, jak i sprzedawców. Co to oznacza? Kupując jakikolwiek produkt w sklepie, musimy mieć świadomość, że do jego wartości dodana jest wartość podatku VAT, którego wartość zazwyczaj jest wyszczególniona.

Jak obliczyć podatek VAT?

Większość usług księgowych prowadzonych jest teraz w programach komputerowych, które automatycznie naliczają wszelkie należności. Aby jednak sprawdzić poprawność wyliczeń i upewnić się, czy wszystko zostało w nich uwzględnione, warto wiedzieć jak samodzielnie obliczyć podatek VAT.

Po pierwsze: poprawny wybór stawki VAT na fakturze. Aby dobrze wystawić fakturę VAT, musimy wiedzieć jaką stawkę VAT musimy zastosować do danego towaru lub usługi. Podstawową stawką w Polsce jest 23% i stosuje się ją do większości transakcji. Istnieją jednak mniejsze stawki:

  • 8% towary i usługi związane z budową, remontem, modernizacją, termomodernizacją lub przebudową obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,
  • 5% podstawowe produkty żywnościowe (np. przetwory mięsne, produkty zbożowe, nabiał chleb, etc.) oraz książki drukowane i wydawane na dyskach, taśmach lub innych nośnikach, czasopisma specjalistyczne,
  • 0% transakcje zagraniczne i wszystkie sytuacje wyszczególnione w art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kiedy mamy już podatek należny, musimy obliczyć podatek naliczony. Aby to zrobić, sumujemy podatek VAT podlegający odliczeniu (wszystkie faktury w danym okresie rozliczeniowym, dzieląc je na faktury z zakupu środków trwałych i pozostałe- wpisuje się je w osobne rubryki).

Musimy zapłacić czy mamy nadwyżkę?

Aby dowiedzieć się, czy musimy zapłacić podatek VAT do urzędu skarbowego, czy może mamy nadwyżkę, należy odjąć podatek naliczony od podatku należnego. Podatek VAT = VAT naliczony - VAT należny. Jeśli suma będzie dodatnia, to znaczy, że musimy ją wpłacić do urzędu skarbowego, jeśli zaś ujemna- mamy nadwyżkę.