ZUS Preferencyjny 2016

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

ZUS preferencyjny, czyli.

ZUS preferencyjny, znany też jako mały ZUS to niższe, preferencyjne składki ZUS. Skorzystać z niego może każda osoba, która rozpoczyna swoją pozarolniczą działalność gospodarczą i jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń (np. żaden pracodawca jednocześnie nie opłaca za nią składek). Preferencyjny ZUS został stworzony w celu ułatwienia początkującym przedsiębiorcom rozruchu swojego interesu, dlatego obowiązuje przez 24 miesiące. W wielu przypadkach opłacanie pełnego wymiaru składek byłoby wręcz niemożliwe w momencie rozwijania działalności.

Preferencyjny ZUS - jakie składki?

Preferencyjny ZUS to składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe). Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna, zaś płatnik składek preferencyjnego ZUS nie uiszcza opłat na rzecz Funduszu Pracy, jeśli nie posiada innych tytułów ubezpieczenia, wynikających np. z umowy o pracę, umowy zlecenia.

Obecnie składki małego ZUS wynoszą:

  • ubezpieczenie zdrowotne: 162,73 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego lub 176,33 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
  • ubezpieczenie społeczne: ubezpieczenie emerytalne 108,34 zł, ubezpieczenie rentowe 44,40 zł, ubezpieczenie chorobowe 13,60 zł, ubezpieczenie wypadkowe 9,99 zł (dla tych, którzy zgłaszają nie więcej niż dziewięcioro ubezpieczonych).

Preferencyjny ZUS - ważne informacje

Z preferencyjnego ZUS nie każdy może skorzystać. Do płacenia niższych składek nie mają prawa wspólnicy spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej, twórcy i artyści oraz osoby, które są wspólnikami jednoosobowej spółki z o.o..

Wysokość składek oblicza się, tak jak w przypadku pełnych składek, jako procent od podstawy wymiaru. Tutaj podstawą wymiaru do obliczenia wysokości składek ubezpieczenia społecznego jest 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 roku to 555 zł), natomiast do obliczenia wysokości składek zdrowotnych 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale ubiegłego roku (w 2016 roku to 3104, 57 zł).

Płatnik preferencyjnych składek ubezpieczenia ma czas na ich uiszczenie do dziesiątego dnia każdego miesiąca.