Ekwiwalent za Urlop 2016

Ekwiwalent za urlop - najważniejsze informacje

Ekwiwalent za urlop jest to inaczej równowartość pieniężna niewykorzystanego urlopu, która należy się pracownikowi. Otrzymanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop jest możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest spowodowane wygaśnięciem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem, a strony nie planują podpisania kolejnego stosunku pracy. W czasie trwania umowy o pracę urlop wypoczynkowy musi być w całości wykorzystany lub przeniesiony na kolejny rok.

Wyliczenie ekwiwalentu za urlop

Aby obliczyć należny ekwiwalent za urlop należy zastosować współczynnik ekwiwalentu ustalany na każdy rok kalendarzowy oddzielnie. Współczynnik ekwiwalentu na rok 2016 wynosi 20,67 lub 21,00 dla pracownika pełnoetatowego. Dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu 15,50 lub 15,75, dla pracownika zatrudnionego na pół etatu 10,34 lub 10,50, dla pracownika zatrudnionego 1/3 etatu 6,89 lub 7, natomiast dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu.

Skąd bierze się współczynnik ekwiwalentu? Od liczby dni w roku niedziele, wolne soboty oraz dziewięć dni świątecznych w inne dni niż niedziela i dzieli się wynik przez dwanaście miesięcy (366 dni w roku - 52 niedziele - 53 soboty - 13 dni świątecznych = 248; 248:12=20,67).

Przy znajomości ekwiwalentu, należy wyliczyć wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego pracownikowi za jeden dzień urlopu. Aby to zrobić, należy podzielić sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy, czyli [podstawa ekwiwalentu] : 20,67 = [ekwiwalent dzienny]; [ekwiwalent dzienny] : 8 godzin (liczba godzin przepracowywanych dziennie) = [ekwiwalent za jedną godzinę urlopu] i na koniec [ekwiwalent za jedną godzinę urlopu] x [ilość godzin niewykorzystanego urlopu] = należny ekwiwalent za urlop. Wynik jest kwotą brutto.

Kalkulator ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Aby szybko i sprawnie obliczyć należny ekwiwalent za urlop wypoczynkowy można również skorzystać z kalkulatora ekwiwalentu za urlop, który dostępny jest na stronach internetowych.