Kolejny kraj chce zrównać płace kobiet i mężczyzn

Szwajcarski rząd chce zmusić małe przedsiębiorstwa do analizy listy płac co cztery lata. W ten sposób chce walczyć z nierównością w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Po roku konsultacji, pełniąca funkcje rządu Szwajcarska Rada Związkowa zwróciła się do departamentu sprawiedliwości o utworzenie projektu ustawy w sprawie równości wynagrodzeń.

Nowe przepisy mają nakładać na firmy zatrudniające do 50 pracowników obowiązek przeglądu pensji raz na cztery lata, wyniki analizy mają być przekazywane władzom. To, czy firmy robią to zgodnie z prawem, sprawdzałby zewnętrzny audytor.

- Minęło 35 lat od momentu wpisania równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn do Konstytucji, ale jeszcze tego nie osiągnęliśmy – napisał szwajcarski rząd w oświadczeniu.

Jak dodaje Szwajcarska Rada Związkowa, skoro do równości płac nie udało się dojść za pomocą dotychczasowych środków, należy postawić na regulacje prawne.

We wrześniu 10 kantonów w Szwajcarii podpisało zobowiązanie do walki z nierównościami płac w sektorze publicznym.

Od 21 października za darmo

Z opublikowanych przez londyńską stronę internetową Expert Market danych wynika, że od 21 października kobiety w Szwajcarii pracują za darmo. Kobieta zatrudniona na tym samym stanowisku co mężczyzna, zarabia tam średnio o 19,3 proc. mniej. To większa różnica niż średnia europejska, która wynosi 16,4 proc.

W UE największą różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zanotowano w Estonii - niemal 30 proc., Austrii - 23 proc. i Czechach - około 21 proc. Najmniejsza różnica jest w Słowenii - 3,2 proc., na Malcie - 5,1 proc. i w Polsce, gdzie rozbieżność ta wynosi zaledwie 6,4 proc.

Niemcy też chcą wyrównać Na rzecz wyrównania wynagrodzeń pomiędzy mężczyznami i kobietami działają także władze Niemiec. Przedsiębiorstwa, w których pracuje więcej niż 200 pracowników, mają upubliczniać informacje dotyczące zarobków kobiet i mężczyzn zajmujących te same stanowiska. Firmy zatrudniające ponad 500 pracowników będą musiały wprowadzić mechanizmy wyrównujące płace obu płci.