Prezes GPW do wymiany. Zaleska długo nie popracowała

Na wniosek reprezentującego Skarb Państwa Ministra Rozwoju i Finansów, Mateusza Morawieckiego, 4 stycznia 2017 r. odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Podczas niego ze stanowiskiem pożegna się prezes GPW Małgorzata Zaleska.

W oficjalnym komunikacie mowa jest o zmianach w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych. Niemniej zgodnie ze statutem GPW, walne zgromadzenie powołuje wyłącznie Prezesa Zarządu Giełdy, inni członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Giełdy. Skoro więc na walnym zgromadzeniu mają zapaść decyzje o zmianach w składzie Zarządu, musi chodzić o prezes Małgorzatę Zaleską.

Zaleska została prezesem GPW 12 stycznia 2016 r. Zastąpiła Pawła Tamborskiego, który w grudniu 2015 r. podał się do dymisji.

Warto przypomnieć, że 30 listopada Skarb Państwa wymienił Prezesa Rady Giełdy oraz dwóch jej członków. Jak widać, nie był to koniec rotacji.  

- Spośród wielu osób, które braliśmy pod uwagę, ta wydaje się najlepiej gwarantować spokojne funkcjonowanie giełdy i sprostanie ambitnym wyzwaniom dotyczącym rozwoju polskiego rynku kapitałowego – mówił rok temu o Małgorzacie Zaleskiej Dawid Jackiewicz, ówczesny Minister Skarbu. Jackiewicza w rządzie już nie ma, teraz przyszedł czas na Zaleską.

Małgorzata Zaleska ma tytuł profesora nauk ekonomicznych. W przeszłości była m.in. Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, Prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego czy Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Zaleska w czerwcu zaproponowała, aby część pieniędzy z 500 plus rodziny otrzymywały w obligacjach skarbowych. Ta propozycja nie przypadła jednak do gustu rządowi.

Czytaj więcej: Prezes GPW proponuje: 100 zł z 500 zł na dziecko - nie gotówką, ale w obligacjach
 
Niedawno Zaleska powróciła do pomysłu stworzenia przez Giełdę Papierów Wartościowych Polskiej Agencji Ratingowej.

Czytaj więcej: GPW chce być jak Standard & Poor's lub Fitch. Uruchomi Polską Agencję Ratingową 

Więcej o: