DGP: Auchan żąda od pracowników deklaracji o 500 plus. Mamy odpowiedź sieci

Dziennik Gazeta Prawna donosi, że pracownicy Auchan z początkiem roku dostali do wypełnienia zaświadczenia, w których muszą zdeklarować, czy otrzymują świadczenia z rządowego programu Rodzina 500 Plus. Zapytaliśmy sieć o komentarz w tej sprawie.

Jak możemy przeczytać w DGP, Auchan zbiera deklaracje w celu aktualizacji informacji o świadczeniach rodzinnych pracowników. Od nich zależy wysokość zasiłku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jeżeli więc ktoś pobiera 500 plus, to kwota świadczenia ma być dopisana do dochodu pracownika, na podstawie którego określa się wysokość zasiłków. Oznaczałoby to obniżenie zasiłków dla tych pracowników. 

Choć deklaracje są dobrowolne, to anonimowo pracownicy sieci informują, że tym, którzy odmawiają ich złożenia, grozi się zwolnieniem z pracy. Według działającej w sieci handlowej "Solidarności", forma zbierania zaświadczeń od pracowników jest niezgodna z prawem.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło również DGP, że otrzymało pismo od związkowców z Auchan. 

DGP przytacza również opinię prawników, którzy wskazują, że przepisy o ZFŚS są niejednoznaczne. Wysokość wypłaty z funduszu opiera się na określonej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Jednak nie ma sprecyzowanych zapisów, co to dokładnie oznacza i co bierze się pod uwagę w ocenie takiej sytuacji. To można zrobić w ramach regulaminu zakładu pracy i zapis o uwzględnianiu 500 plus powinien się w nim znaleźć.

Z drugiej strony niewypełnienie deklaracji może skutkować nieuwzględnieniem pracownika przy podziale środków z funduszu. Pracownicy Auchan obawiają się, że te deklaracje mogą w przyszłości posłużyć przy różnicowaniu wypłat. 

Po komentarz zwróciliśmy się do rzecznika prasowego Auchan Retail Polska, Pani Doroty Patejko, Dyrektor ds. Komunikacji, w którym czytamy, że sieć handlowa nie zbiera tego typu oświadczeń od wszystkich pracowników, pod przymusem, czy w jakimkolwiek innym celu. Pełna treść oświadczenia:

"Stanowisko Auchan Polska w sprawie składanie oświadczeń 500+ 
 
Auchan respektuje prawo określające zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

Pracownicy, którzy chcą skorzystać ze świadczeń Funduszu Socjalnego składają swoją prośbę do Członków Komisji Socjalnej wraz z dobrowolną deklaracją o dochodach w przeliczeniu na członka rodziny.  

Składanie oświadczeń jest realizacją wymogu, jaki stawia na Pracodawcy ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli zróżnicowania świadczeń w zależności od dochodu na członka rodziny (najwyższe świadczenia dla pracowników o najniższym dochodzie na członka rodziny). 

Nieprawdą jest, że oświadczenia te są zbierane od wszystkich pracowników, pod przymusem, lub w jakimkolwiek innym celu.  
  
Dorota Patejko 
Dyrektor ds. Komunikacji  
Auchan Retail Polska "

Zobacz też: 500 plus po włosku. W tym kraju każdy 18-latek dostanie od państwa 500 euro