Leszek Czarnecki pomoże bankowi Getin Noble. Dorzuci 50 mln zł

Getin Noble Bank wyemituje akcje wyłącznie dla swojego największego udziałowca. Na plan zarządu zgodziła się już Rada Nadzorcza. Kapitał zakładowy ma wzrosnąć o 50 mln złotych.

Getin ma przeprowadzić emisję prywatną ponad 18 mln akcji zwykłych na okaziciela (dokładnie 18 315 019 akcji) o wartości nominalnej 2,73 zł każda. Na koniec wczorajszych notowań jedna akcja Getinu kosztowała 1,83 zł, dziś od rana kurs rośnie, wczesnym popołudniem rósł o ponad 2 proc., do 1,87 zł, choć na początku notowań było to nawet 1,96 zł.

Po emisji kapitał zakładowy Getin Noble Banku ma wzrosnąć o 50 mln zł, do 2,461 mld zł. Akcje serii B będą skierowane "do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy" – pisze spółka w komunikacie bieżącym. Informuje też, że akcje zostaną "pokryte wkładami pieniężnymi wnoszonymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego."

Uchwała zarządu wejdzie w życie od razu po tym, jak akcjonariusze zgodzą się na wyłączenie prawa poboru. Walne Zgromadzenie zaplanowano na 9 maja, z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego Banku nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.

Ze zgodą akcjonariuszy nie powinno być problemu. Leszek Czarnecki ma ponad 55 proc. udziałów w spółce, jest też przewodniczącym Rady Nadzorczej.

W uzasadnieniu do projektów uchwał na WZA 9 maja, spółka pisze, że wzmocnienie bazy kapitałowej jest jednym z założeń programu postępowania naprawczego Banku. Zarząd ujawnia też, że planował ofertę publiczną, ale ostatecznie się na nią nie zdecydował, bo jest wysokie ryzyko, że by się ona nie udała (m.in. przez obecną sytuację rynkową, niechęć inwestorów do kupowania akcji banków czy bieżące notowania spółki), a niepowodzenie "wiązałoby się również ze stratami wizerunkowymi".

Bank realizuje też program emisji obligacji. Kilka dni temu sprzedał papiery o łącznej wartości nominalnej 55 mln zł.

Getin Noble Bank miał w ubiegłym roku 42,34 mln zł skonsolidowanej straty netto – rok wcześniej zanotował prawie tyle samo, ale zysku – 44,17 mln zł. P.O. prezesa Artur Klimczak mówił na konferencji prasowej po wynikach, że największym wyzwaniem dla Banku są odpisy na ryzyko kredytowe. W ubiegłym roku wyniosły one 659,6 mln zł i były wyższe o ponad 53 proc. w porównaniu z 2015 r. Według Klimczaka, nic nie wskazuje na to, że w tym roku odpisy będą niższe.

Getin Noble jest jednym z banków, które mają w portfelu najwięcej kredytów we frankach szwajcarskich. Takich kredytobiorców jest w nim około 40 tysięcy.

+++

Zobacz też, z jakimi wyzwaniami trzeba się mierzyć, budując własny biznes w Polsce - w różnych branżach:

Więcej o: