Surowsze kary dla piratów drogowych. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Prezydent Andrzej Duda w sobotę podpisał kilka ustaw. Jak informuje w dzisiejszym komunikacie Kancelaria Prezydenta, wśród nich znalazła się nowelizacja przepisów dotyczących kar dla "kierowców łamiących uporczywie przepisy ruchu drogowego".

Nowelizacja zmienia ona niektóre zapisy kilku innych ustaw, w tym przede wszystkim Kodeksu Karnego, a także Prawa o ruchu drogowym. Te zmiany to między innymi:

- Zaostrzenie kar za kierowcy, który spowoduje wypadek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jeśli w takim wypadku ktoś zginie lub poniesie ciężki uszczerbek na zdrowiu, minimalna kara więzienia dla kierowcy wyniesie 2 lata – bez możliwości zawieszenia. Obecnie jest to 9 miesięcy.

- Jako przestępstwo będzie traktowane niezatrzymanie niezwłoczne pojazdu do kontroli na polecenie upoważnionej do tego osoby – czyli najczęściej policjanta. Za takie zachowanie grozić będzie kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Obecnie ucieczka przed policyjnym pościgiem traktowana jest tylko jako wykroczenie.

- Sąd będzie obowiązkowo orzekał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w przypadku sytuacji kiedy kierowca uciekał przed pościgiem lub prowadził mimo cofnięcia mu prawa jazdy czy orzeczonego zakazu prowadzenia  pojazdów mechanicznych. Kto nie będzie się stosować do orzeczonych środków karnych, może otrzymać karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Teraz to maksymalnie 3 lata.

- Wydłuży się także okres przedawnienia. Teraz jest to rok, a jeśli w tym czasie rozpocznie się postępowanie w sprawie o wykroczenie, karalność zostaje wydłużona do 2 lat licząc od dnia popełnienia wykroczenia. Po zmianach, w przypadku wszczęcia postępowania, przedawnienie będzie następować dopiero po okresie 3 lat od popełnienia wykroczenia.

- Jeśli pojawi się podejrzenie, że kierowca jest pod wpływem alkoholu lub innego środka działającego podobnie do alkoholu, badanie może być przeprowadzone także bez jego zgody.

- Nowelizacja określa również zasady dotyczące dystrybucji bloczków mandatowych.

Sejm przyjął ustawę w tej sprawie 23 marca. Wszystkie zmiany, poza tymi dotyczącymi bloczków mandatowych, wejdą w życie w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.

+++

Zobacz też: Prezes Rainbow: Firmy stają się nieefektywne, jeśli wszystko spoczywa na rękach prezesa

Więcej o: