Lokaty strukturyzowane w Idea Banku pod lupą UOKiK. Jest reakcja banku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Idea Bankowi. Ma wątpliwości dotyczące informowania klientów o warunkach lokat strukturyzowanych oferowanych przez tę instytucję.

Urząd kwestionuje sposób, w który Idea Bank informuje klientów o warunkach oferowanych lokat strukturyzowanych. Zarzuca, że bank może całkowicie wyłączyć swoją odpowiedzialność za udzielane informacje, a to na kliencie spoczywa obowiązek oceny ryzyka i zysków związanych z ofertą. Dodaje, że Idea Bank akcentując możliwości zysków, z nieco mniejszą starannością informuje o potencjalnych stratach.

W swoim stanowisku UOKiK pisze też, że Idea Bank nie przedstawia jasnych informacji o umowie. W opinii Urzędu „Warunki Lokaty Strukturyzowanej” (to dokument zawierający m.in. metodologię wyliczania zysków czy wykaz opłat, terminów oraz funduszy, w które inwestowane są środki) sugerują, że podane warunki lokat są wiążące, tymczasem mogą ostatecznie okazał się inne.

Ponadto UOKiK zarzuca Idea Bankowi, że klient musi samodzielnie szukać informacji o wysokości podatków, które będzie musiał zapłacić w razie osiągnięcia zysków.

Urząd konkluduje - jeśli postawione zarzuty potwierdzą się, to bank może zostać ukarany, poza nakazem zmiany praktyk i usunięcia ich skutków, także karą finansową w wysokości do 10 proc. obrotów z minionego roku.

Idea Bank odpowiada

- Pragniemy podkreślić, że bank dokłada najwyższej staranności przygotowując ofertę produktów strukturyzowanych. W piśmie skierowanym 9 maja do Prezesa UOKiK, Idea Bank odniósł się do stawianych zarzutów oraz przekazał wszelkie dokumenty dotyczące oferowanych lokat strukturyzowanych. Do czasu podjęcia decyzji przez Urząd, bank powstrzyma się od komentarza - informuje bank w oświadczeniu prasowym.

Poniżej prezentujemy jego całość:

W piśmie skierowanym 9 maja do Prezesa UOKiK, Idea Bank odniósł się do stawianych zarzutów oraz przekazał wszelkie dokumenty dotyczące oferowanych lokat strukturyzowanych. Postępowanie się rozpoczęło i do czasu podjęcia decyzji przez Urząd, mając na względzie dobro Klientów, bank powstrzyma się od komentarza w tej sprawie.
Pragniemy jednocześnie podkreślić, że bank dokłada najwyższej staranności przygotowując ofertę produktów strukturyzowanych. Mają one postać depozytów bankowych, objęte są 100-proc. gwarancją zainwestowanego kapitału na koniec okresu trwania lokaty, a Klienci chwalą ich przejrzystość oraz jasny i zrozumiały sposób naliczania zarówno odsetek, jak i opłat. Z 43 subskrypcji depozytów strukturyzowanych, jakie bank przeprowadził w ostatnich 3 latach, 40 zakończyło się zyskiem, a jedynie 3 zwrotem zainwestowanego kapitału

Czym są lokaty strukturyzowane?

Lokaty strukturyzowane to produkty finansowe, w których ostateczny zysk nie jest od początku znany, ale zależy od wyników danego „aktywa bazowego” w czasie. Zwykle tym aktywem bazowym są notowania jakiejś grupy spółek giełdowych, walut czy surowców. To rodzaj zakładu z bankiem – klient zarabia wyłącznie jeśli np. jakieś fundusze wypracują zyski albo kurs jakiejś waluty urośnie.

Często, choć nie zawsze, produkty strukturyzowane cechują się 100-procentową ochroną kapitału, czyli klient w najgorszym wypadku nic nie zarobi, ale odzyska wszystkie zainwestowane środki. Wyjątkiem są sytuacje, w których wypłaca się środki przed czasem – wówczas można „nadziać” się na opłaty manipulacyjne.

***

Piotrowska-Oliwa: Leżąc na łopatkach wykorzystaj tę chwilę i przygotuj strategię, która pozwoli ci wygrać następny mecz [NEXT TIME]

Więcej o: