50 tysięcy ludzi traci dostęp do swoich pieniędzy. Pada kolejny SKOK. KNF: "jest głęboko niewypłacalny"

Robert Kędzierski
Komisja Nadzoru Finansowego zawiesza działalność i rozpoczyna proces upadłości SKOK "Twoja" w Kędzierzynie-Koźlu. Kasa ma kapitał w wysokości minus 53 mln. 50 tys. osób nie tylko traci dostęp do pieniędzy, ale musi się liczyć z konsekwencjami uczestniczenia w SKOKu.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że zawiesza działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Twoja” w Kędzierzynie-Koźlu (Twoja SKOK). Jednocześnie występuje do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Kasy.

Czytaj też: Ten kto pożycza ci pieniądze wolałby pewnie ukryć tę informację. Nie może. 

KNF już w maju 2016 roku powołał zarządcę komisarycznego, którego celem było zbadanie finansów instytucji. Na dzień 31 marca tego roku w SKOKu brakuje pieniędzy.  Kapitał wynosi minus 52,6 mln złotych. Bieżąca strata wynosi 2,7 mln złotych. Wysokość depozytów wynosi 170 mln zł. 

W ocenie KNF SKOK „Twoja”  jest całkowicie niewypłacalna. 51,6 tys. osób, które straciło dostęp do swoich środków musi teraz poczekać na uruchomienie wypłat z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Gwarantuje on zwrot depozytów, których wysokość nie przekracza równowartości 100 tys. euro

W związku z głęboką niewypłacalnością Twojej SKOK oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG.

Możliwe dotkliwe konsekwencje

Uczestnictwo w SKOK niesie ze sobą pewne obowiązki. Przystępując do SKOK należy bowiem wnieść wkład członkowski. Jeśli SKOK upada to wyznaczony w procesie upadłości szuka środków na pokrycie strat. Jeśli nie znajduje innych środków sięga po pieniądze z wkładów członkowskich. Przy czym prawo przewiduje, że "odpowiedzialność członków kas za straty powstałe w kasie może zostać podwyższona w statucie kasy do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.” 

Wezwanie do zapłaty od syndyka SKOKWezwanie do zapłaty od syndyka SKOK Wezwanie do zapłaty od syndyka SKOK fot. za TVNBis/tvn24bis.pl

Przepis ten znalazł zastosowanie w przypadku SKOK Wołomin. Część jego klientów została wezwana do pokrycia strat. Kwoty, których żądał syndyk były uzależnione od wysokości wkładu i wynosiły np. 630zł czy 1500zł. Dlaczego konsumenci ryzykowali zwiększeniem swojej odpowiedzialności? Wniesienie dodatkowego wkładu własnego pozwalało często uzyskać lepsze oferty od SKOK. 

Całkiem prawdopodobne, że podobne problemy będą się powtarzać.  Na 48 kas, jakie prowadziły działalność pod koniec 2015 r., zdaniem KNF aż 20 miało współczynnik wypłacalności na poziomie niższym niż wymagane ustawowo 5 procent. W 11 kasach był on wręcz ujemny. A to oznacza, że kolejne upadłości są bardzo prawdopodobne.

***