Nie będzie krótszego czasu pracy dla rodziców. PiS odrzucił projekt w pierwszym czytaniu

Projekt ustawy autorstwa PSL zakładał, że rodzice dzieci do lat 10 pracowaliby godzinę krócej niż pozostali. Z decyzji partii rządzącej zapewne cieszą się pracodawcy, bo to oni mieliby finansować nowy przywilej.

Projekt ustawy autorstwa PSL zakładał, że rodzice dzieci do 10 roku życia pracowaliby 35 a nie 40 godzin tygodniowo. Ich pensja, zgodnie z wizją ludowców, miałaby pozostać na tym samym poziomie. Oznacza to, że całkowity koszt tego prorodzinnego rozwiązania spocząłby na pracodawcach. Jak tłumaczył lider partii i były minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, zgłosili swoją propozycję, by "rodzina była zdrowsza i lepiej funkcjonowała".

W opinii PSL dodatkową godzinę rodzic - bo przywilej przysługiwałby tylko jednemu z nich - mógłby wykorzystać m.in. na zawiezienie/odebranie dzieci ze szkoły i spędzenie z nimi większej ilości czasu.

Pomysł nie przypadł do gustu posłom PiS, którzy złożyli wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Poparło go 266 posłów, 156 było przeciw, 17 wstrzymało się od głosu.

Największe poparcie dla swojego pomysł PSL otrzymało od Partii Razem, która opowiada się za skróceniem do 35 godzin tygodnia pracy dla wszystkich. 

Prorodzinne zaangażowanie ludowców nie jest przypadkowe. Warto przypomnieć, że to właśnie Władysław Kosinik-Kamysz wprowadził urlopy rodzicielskie, które były prawdziwą rewolucją w polskiej polityce rodzinnej. Dzięki nim rodzice zyskali możliwość opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. W tym czasie wypłacany jest im zasiłek rodzicielski w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

PSL wprowadził również zasadę "złotówka za złotówkę". Na jej mocy rodzice, którzy delikatnie przekraczają próg dochodowy upoważniający do otrzymania świadczeń na dzieci, dostają pieniądze, jednak pomniejszone o wysokość nadwyżki. 

Kobietom, które nie płacą ubezpieczenia (bezrobotne, studentki, zatrudnione na umowie o dzieło) przysługuje tzw. "kosiniakowe". To zasiłek w wysokości 1000 zł, który otrzymują przez pierwszych 12 miesięcy życia dziecka.

Więcej o: