Będą zmiany w zarządzie Orlenu. Odchodzi wiceprezes, który zajmował się finansami firmy przez 9 lat

Wojciech Jasiński pozostanie prezesem PKN Orlen - tak zdecydowała rada nadzorcza państwowej spółki. Odejdą jednak dwaj wiceprezesi, którzy byli na swoich stanowiskach od kilku lat, w tym ten do spraw finansowych.

W piątek 30 czerwca, po Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Orlenu, rozpocznie się nowa, trzyletnia kadencja zarządu. Jeden z jego członków, Sławomir Jędrzejczyk, złożył oświadczenie, że nie będzie ubiegał się o utrzymanie stanowiska. Nie wiadomo, jakie są przyczyny tej decyzji, firma nie podała ich w oficjalnym komunikacie. Jędrzejczyk od 2008 roku pilnował finansów koncernu jako jego wiceprezes (CFO).

Podobne oświadczenie złożył też Piotr Chełmiński, który był wiceprezesem ds. rozwoju i energetyki od 2012 roku. On także nie poinformował oficjalnie, dlaczego zdecydował się odejść ze spółki.

Na swoim stanowisku pozostanie za to prezes Wojciech Jasiński. Pełni tę funkcję od grudnia 2015 roku, kiedy odwołano Jacka Krawca.

Odejście Sławomira Jędrzejczyka i Piotra Chełmińskiego oznacza, że w zarządzie Orlenu zostanie już tylko jeden członek, który był w nim przed obecną kadencją rządu PiS. Krystian Pater, który odpowiada za produkcję, jest związany z Orlenem od 2005 roku (wcześniej, od 1993 roku, z Petrochemią Płock). W zarządzie są jeszcze obecnie Mirosław Kochalski, wiceprezes ds. korporacyjnych oraz Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. sprzedaży. Obaj pełnią swoje funkcje od lutego 2016 roku.

Zmiany w zarządzie Orlenu wejdą w życie po zakończeniu Walnego Zgromadzenia 30 czerwca. Według porządku obrad, ma się ono zająć m.in. rozpatrzeniem sprawozdania zarządu za ubiegły rok i zatwierdzeniem wyniku finansowego, podziałem zysku spółki, a także – na wniosek ministra energii – zmian w składzie rady nadzorczej i zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.

Skarb Państwa jest największym akcjonariuszem PKN Orlen, ma bezpośrednio 27,5 proc. akcji tej spółki.

+++

Więcej o: