Kraków ma już wschodnią obwodnicę i jeden z najpiękniejszych mostów w Polsce

Prawie miesiąc wcześniej niż przewidywano zakończyła się budowa odcinka S7 w Krakowie od ul. Christo Botewa do ul. Igołomskiej w Krakowie wraz z mostem nad Wisłą o długości ponad 700 metrów. Nową drogę oddano do użytku w czwartek.

Oddany właśnie do ruchu odcinek od węzła Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta jest kontynuacją istniejącego już odcinka S7 od węzła Bieżanów na A4 do ul. Christo Botewa , przebiegającego na terenie Krakowa. W efekcie wybudowania drogi ekspresowej do ul. Igołomskiej (to jednocześnie droga krajowa nr 79) powstała wschodnia obwodnica Krakowa.

Dzięki temu zmniejszy się ruch samochodów w centrum miasta oraz w dzielnicach Podgórze i Nowa Huta. Połączone zostały wszystkie wyloty dróg krajowych z miasta na wschód i południe, co umożliwi przeniesienie ruchu tranzytowego z równoleżnikowego ciągu ulic Krakowa na nową drogę ekspresową i istniejącą południową obwodnicę A4. Wzrośnie bezpieczeństwo i komfort jazdy, skróci się czas przejazdu i upłynni ruch tranzytowy – twierdzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach inwestycji zbudowano między innymi dwa równoległe podwieszane mosty na Wiśle – jeden o długości ok. 706 metrów, drugi 696 metrów.

Wybudowano także 12 innych mostów i wiaduktów. Przebudowano drogę krajową nr 79 (ul. Igołomska) z jednojezdniowej na dwujezdniową, na odcinku 1,55 km. Przebudowa Igołomskiej objęła odcinek od ul. Ptaszyckiego do ul. Giedroycia, a ul. Ujastek od ul. Ptaszyckiego do kopca Wandy. Wybudowano dwa dwupoziomowe węzły drogowe: węzeł Przewóz (robocza nazwa węzła stosowana w trakcie budowy Rybitwy) i węzeł Kraków Nowa Huta (robocza nazwa Igołomska).

W ramach inwestycji przebudowano też istniejącą linię tramwajową, sieci wodociągową, gazową, teletechniczną energetyczną i ciepłowniczą.

Wykonawcą inwestycji była firma Strabag . Budowę rozpoczęto w lipcu 2014 r. i miała trwać 36 miesięcy bez wliczania okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Trwała prawie miesiąc krócej. Kosztowała prawie 529 mln zł, w tym część środków pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Więcej o: