Są środki na 180 km nowych dróg. 'W najbliższych dwóch, trzech latach oddamy większość z nich do użytku'

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk oraz dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol podpisali dzisiaj umowy o dofinansowanie blisko 180 km nowych dróg.

Inwestycje mają sięgnąć 11 mld złotych z czego 5 mld zł będzie stanowiło dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Nowymi drogami będą mogli cieszyć się przede wszystkim mieszkańcy województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. To właśnie na tych terenach będą realizowane nowe inwestycje. 

Wyżej wspomniane środki mają zostać przeznaczone na:

  • budowę drogi ekspresowej S2 odc. węzeł Puławska – węzeł Lubelska (część obwodnicy Warszawy)
  • budowę drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz – Mielno, odcinek Białe Błota – Mielno
  • budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, odcinek Kiełpino – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa
  • budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)
  • budowę drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień – Rabka (tzw. zakopianka)
  • budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej 50 i 79

Co jednak najważniejsze, wszystkie wymienione inwestycje są już po rozstrzygniętych przetargach i są już w trakcie realizacji. Dzięki temu, jak powiedział Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Krzysztof Kondraciuk:

Trasy objęte dofinansowaniem są już na etapie prac budowlanych, po zrealizowanych wcześniej optymalizacjach i projektach przez wykonawców. W najbliższych dwóch, trzech latach oddamy większość z nich do użytku. Nowe, ekspresowe połączenia podniosą poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz płynności transportu w Polsce. Co ważne, przyczynią się również do jeszcze szybszego rozwoju gospodarki naszego Państwa.

Najwcześniej nowe trasy zobaczymy w 2019 roku, czyli już za 2 lata. Mają to być: obwodnica Góry Kalwarii, odcinek S6 Szczecin – Koszalin i odcinek S5 Bydgoszcz - Mielno. Reszta tras ma być gotowa do 2020 roku. 

+++

Witucki: Nie mam problemu z tym, że już nie zarządzam 15 tys. pracowników [NEXT TIME]

Więcej o: