Cała S7 z Warszawy nad morze się przybliża. Wykonawca kolejnego odcinka wybrany

Odciek Strzegowo-Pieńki drogi ekspresowej S7 zbuduje Strabag. Konsorcjum dwóch firm tej grupy najprawdopodobniej wygrało ceną. 22 km trasy ma być gotowe najwcześniej pod koniec 2020 roku.

Konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. wygrało przetarg. W przetargu do złożenia ofert cenowych zaproszono siedemnastu wykonawców.

Kryteria oceny ofert były trzy: cena, termin i gwarancja. Jeśli chodzi o termin wykonania, można było zaproponować krótszy niż maksymalne 37 miesięcy, ale nie krótszy niż 34 miesiące – wszyscy oferenci 34 miesiące. W przypadku trzeciego kryterium wszyscy startujący w przetargu zgłosili 10-letnią gwarancję robót. Cena stanowiła 90 proc. oceny ofert, a termin i gwarancja po 5 proc. I to właśnie cena najwyraźniej przesądziła o wygranej Strabagu, gdyż pozostałe kryteria wszyscy spełniali w takim samym zakresie.

Strabag zaoferował za wybudowanie odcinka Strzegowo-Pieńki 516,2 mln zł. Roboty budowlane według wcześniejszych zapowiedzi GDDKiA miałyby rozpocząć się w drugim kwartale przyszłego roku, a zakończyć najwcześniej w czwartym kwartale 2020 r. Inwestycja ma być współfinansowana ze środków UE.

Czytaj też: Są środki na 180 km nowych dróg. 'W najbliższych dwóch, trzech latach oddamy większość z nich do użytku'

Ocinek Strzegowo-Pieńki to kolejny fragment inwestycji obejmującej budowę 71 km drogi S7. Podzieloną ją na odcinki cztery odcinki: Napierki - Mława (14 km) – ten przetarg rozstrzygnięto na początku września, także wygrało tu konsorcjum firm Strabag, z ofertą na 294,7 mln zł; Mława - Strzegowo (21,5 km) – tutaj dwa dni temu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firm PORR Polska Infrastructure SA z Warszawy i PORR Bau GmbH z Wiednia z ceną 446,2 mln zł; Strzegowo - Pieńki (22 km) i ostatni Pieńki – Płońsk (13,7 km) – na rozstrzygnięcie tego przetargu jeszcze czekamy, oferty złożyło 11 wykonawców.

+++

Voelkel: W nowoczesnych firmach nie potrzebujemy ludzi, którzy nastawieni są na indywidualny cel [NEXT TIME]

Więcej o: