Stopa bezrobocia to już tylko 6,8 procent. We wrześniu liczba bezrobotnych zmalała o 19 tysięcy osób

Rafał Hirsch
Polski rynek pracy wciąż bije rekord za rekordem. Z najnowszych danych GUS wynika, że we wrześniu stopa bezrobocia spadła do 6,8 procent. To oczywiście najmniej od 1991 roku. Jeszcze rok temu bezrobocie mieliśmy na poziomie 8,3 procent.

Minus 19 tysięcy bezrobotnych

Przekładając procenty na ludzi: we wrześniu ubyło 19 tysięcy bezrobotnych. Taki wynik to efekt dwóch osobnych zjawisk. Po pierwsze w rejestrach pojawiło się blisko 180 tysięcy nowych bezrobotnych, a po drugie z urzędów pracy wyrejestrowało się blisko 199 tysięcy dotychczasowych bezrobotnych.

Jednak wśród tych wyrejestrowanych tylko 110 tysięcy zrobiło to z powodu podjęcia pracy. Pozostałych 89 tysięcy ludzi miało inny powód, aby przestać być bezrobotnym. Mogli na przykład pójść na emeryturę, wyemigrować, poważnie zachorować, pójść na studia, albo po prostu zostać biernymi zawodowo, czyli przestać szukać jakiejkolwiek pracy.  

W ciągu roku liczba bezrobotnych spadła o 207 tysięcy osób. W tej chwili w Polsce jest oficjalnie zarejestrowanych 1 milion 117 tysięcy bezrobotnych, co przy ponad 16 milionach ludzi aktywnych zawodowo daje stopę bezrobocia na poziomie 6,8 procent

Kim są dzisiaj bezrobotni?

Jest wśród nich 626,4 tysięcy kobiet (o 92 tysięcy mniej niż rok temu) i 490,7 tysięcy mężczyzn (o 115 tysięcy mniej niż rok temu). 

Aż 86 procent wszystkich bezrobotnych (961 tys. osób) nie ma prawa do zasiłku, a 31 procent (346 tys. osób) nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych. 

Szybciej znajdują pracę ludzie młodzi. Liczba bezrobotnych do 25 roku życia spadła w ciągu roku o 21 procent do 150 tysięcy. Z kolei liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia też spadła, ale tylko o 13 procent, do 318 tysięcy. 

Jednocześnie w urzędach pracy wciąż przybywa ofert pracy dla bezrobotnych. We wrześniu było ich blisko 156 tysięcy, a na koniec tego miesiąca aktualnych było 113,8 tysięcy ogłoszeń. To o 5 procent więcej niż rok temu.

Statystki GUS to nie wszystko

Przede wszystkim jednak warto pamiętać, że oficjalne statystyki z urzędów pracy nie mówią całej prawdy o polskim rynku. Większość pracodawców szuka pracowników innymi sposobami, nie korzystając z pośrednictwa urzędów. Podobnie bezrobotni najczęściej znajdują pracę w inny sposób, na przykład poprzez sieć znajomych.

Często też osoby oficjalnie bezrobotne podejmują się prac dorywczych, albo wręcz pracują w szarej strefie. Według rekomendowanej przez Światową Organizację Pracy metodologii badania rynku pracy LFS (labour force survey) stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu wynosiła zaledwie 4,7 procent, a nie 6,8 procent jak podaje GUS.

Wg Eurostatu niższe bezrobocie w Unii Europejskiej występuje tylko w Czechach, Macie, Węgrzech i Wielkiej Brytanii.

ZOBACZ TEŻ: Są pierwsze sygnały, że sytuacja na rynku pracy już zaczyna szkodzić polskiej gospodarce

Więcej o: