Prof. Leszek Balcerowicz: Ocenianie gospodarki po bieżących wynikach to głupota

Piotr Skwirowski
- Nie należy mylić dobrej sytuacji gospodarczej w danym okresie z polityką gospodarczą - przekonywał w środę, w czasie prezentacji raportu "Perspektywy dla Polski" prof. Leszek Balcerowicz

- Po 1989 r. Polska osiągnęła największy sukces gospodarczy spośród krajów naszego regionu. Rozwijaliśmy się najszybciej - mówił Leszek Balcerowicz, prezentując raport, którego podtytuł to „Polska gospodarka w latach 2015-17 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość”. - Po raz pierwszy od 300 lat zaczęliśmy nadrabiać dystans do państw zachodnich - dodał profesor.

Konferencja w auli głównej Szkoły Głównej Handlowej przyciągnęła wielu ekonomistów, polityków i studentów.  

Zawracanie Polski do czasów PRL i Gierka?

Prof. Balcerowicz mówił, że budowę naszego nowego ustroju oparliśmy na najlepszych wzorcach gospodarczych, które stosują kraje rozwinięte, czyli na wolności gospodarczej, państwie prawa i demokracji. - Dzięki radykalnym reformom zmieniliśmy gospodarkę nakazowo-rozdzielczą z czasów PRL, w normalną gospodarkę wolnorynkową - stwierdził Balcerowicz.

Jego zdaniem obecny rząd zawraca nas z tej drogi. - Obecny rząd przypisuje sobie efekty silnej koniunktury gospodarczej w Europie, wykorzystując dobre czasy do rekordowego zwiększania wydatków socjalnych zamiast reform i konsolidacji finansów publicznych. W efekcie, w trakcie dwóch lat rządów PiS, Polska zanotuje najszybszy przyrost długu publicznego wśród wszystkich państw członkowskich UE, coraz bardziej wyczerpując przestrzeń fiskalną na wypadek przyszłego odwrócenia koniunktury światowej - stwierdził profesor.

Przekonywał, że nigdy nie należy oceniać rządzących na podstawie bieżących wyników gospodarczych. - To głupota - mówił. Tłumaczył, że dobrej sytuacji gospodarczej w danym okresie nie należy mylić z polityką gospodarczą. - Obecna dobra sytuacja polskiej gospodarki, to zasługa tego, co rząd PiS odziedziczył po poprzednikach i dobrej koniunktury na świecie - przekonywał profesor.

Jego zdaniem dziś mamy do czynienia z wypieraniem bardziej efektywnego sektora prywatnego przez sektor państwowy i powrót do centralnego zarządzania. Wracamy więc do modelu z czasów PRL. Porównania obecnej polityki rządu do tej sprzed 1989 r. pojawiały się zresztą wielokrotnie, w wystąpieniach wielu kilku uczestników konferencji.

Leszek Balcerowicz krytykował obniżenie wieku emerytalnego. Przekonywał, że z jednej strony niesie to ogromne koszty dla finansów państwa, które już wcześniej wymagały naprawy, z drugiej zaś, zniechęca ludzi do pracy. Do tego dochodzi rozdawnictwo publicznych pieniędzy i zadłużanie państwa. – Nie ma kraju, który nie zapłaciłby wysokiej ceny za taką politykę - mówił Leszek Balcerowicz.

Wieszczył, że grozi nam osłabienie wzrostu gospodarczego, a jeśli na to nałoży poważne pogorszenie koniunktury, to wręcz jego załamanie.

Niesatysfakcjonujące tempo gonienia

- Dobrej koniunkturze w gospodarce światowej i rekordowemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych w polskim przemyśle towarzyszy niska stopa inwestycji przedsiębiorstw - zwracał uwagę jeden z autorów raportu, prof. Stanisław Gomułka. - Polska jest w niechlubnym gronie pięciu krajów UE, w których inwestycje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych były w II kw. 2017 r. niższe niż 2 lata wcześniej - stwierdził profesor.

Tymczasem – jego zdaniem – tempo doganiania krajów zachodnich, w niezwykle silny sposób zależy od udziału inwestycji w PKB. - A nowa doktryna polskiej gospodarki, którą mamy od dwóch lat, bardzo promuje wzrost konsumpcji, nie zaś inwestycji - zwracał uwagę Stanisław Gomułka.

Także on mówił o obniżeniu wieku emerytalnego i programie 500+. Jego zdaniem zniechęcają one ludzi do pracy. - To, plus demografia, przekłada się negatywnie na podaż pracy – stwierdził profesor.

Jego zdaniem będzie to największym zagrożeniem dla Polski w najbliższych 20-25 latach. - Grozi nam, że zatrzymamy się na niesatysfakcjonującym poziomie gonienia krajów Zachodu - ostrzegał Stanisław Gomułka.

Wielka luka inwestycyjna

- Już za poprzednich rządów mieliśmy niski poziom inwestycji. W ciągu ostatnich dwóch lat to się jednak pogłębiło - mówił ekonomista Aleksander Łaszek.

Przekonywał, że przedsiębiorcy prywatni wstrzymują się z inwestycjami pomimo silnego popytu, ze względu na rosnącą nieprzewidywalność zmian prawnych, szczególnie podatkowych. Jego zdaniem to zawsze przeszkadzało biznesowi, ale teraz uległo nasileniu. - Rząd PiS pobił tu rekordy. Gwałtownie wzrosła niepewność prawa - ocenił Aleksander Łaszek.

Zwrócił uwagę na podatki sektorowe, które uderzają w coraz to nowe branże, m.in. w banki, handel, apteki. – Taki podatek może pojawić się w dowolnej branży. To utrudnia oszacowanie rentowności przedsięwzięcia. I zniechęca do inwestowania - mówił ekonomista.

Jego zdaniem na to nakłada się jeszcze polityka rządu nastawiona na wypychanie sektora prywatnego przez państwowe firmy i instytucje.

- Szacujemy, że łącznie w 2017 r., luka w inwestycjach przedsiębiorstw prywatnych i gospodarstw domowych, powstała na skutek nieprzewidywalnej polityki rządu, wyniesie między 30 a 40 mld zł - stwierdził Aleksander Łaszek.

***

Jacek Gadzinowski: Nie trzeba pracować 10 godzin dziennie, żeby osiągnąć sukces [NEXT TIME]

Więcej o: