Bank Millennium ukarany przez UOKiK za wprowadzanie klientów w błąd. Jest reakcja banku

UOKiK nałożył na Bank Millennium karę w wysokości 20,7 mln zł za wprowadzanie w błąd kredytobiorców, którzy składali reklamację w sprawie kredyty we frankach szwajcarskich.

Konsumenci składali skargi do UOKiK, gdyż ich zdaniem Bank Millennium stosował niedozwolone klauzule. Jak czytamy w komunikacie urzędu, "kredytobiorcy składali do banku reklamacje, w których dochodzili swoich praw, powołując się na dwie klauzule wpisane w 2012 r. do rejestru postanowień niedozwolonych. Dotyczyły one sposobu przeliczania kwoty i rat kredytów hipotecznych opartych o franki szwajcarskie. Są wpisane pod numerami 3178 i 3179. Praktyka trwała w 2015 i 2016 r.". Niedozwolone klauzule dotyczyły stosowania przez bank własnych kursów walut, z samodzielnie ustalanych tabel kursowych.

W odpowiedzi na te pisma, bank odpowiadał, że "uznanie stosowanej przez niego klauzuli za niedozwoloną i wpisanie jej do rejestru nie ma znaczenia w ich sytuacji".

Naszym zdaniem, wpis klauzuli wobec danego przedsiębiorcy do rejestru oznacza, że każdy konsument, który zawarł z nim umowę i ma w niej takie postanowienie, może dochodzić swoich praw. Taka klauzula nie wiąże konsumentów już od chwili zawarcia umowy. Odpowiedzi udzielane przez bank mogły zniechęcać klientów do dochodzenia roszczeń

– mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Choć bank nie rozpatruje już w ten sposób reklamacji, to ze względu na wcześniejsze zniechęcanie konsumentów do walki o swoje prawa został ukarany przez UOKiK.

Dodatkowo Bank został zobowiązany do listownego poinformowania konsumentów o decyzji urzędu oraz zamieszczeniu jej na stronie internetowejTwitterze.

Decyzja nie jest prawomocna, ponieważ spółka może odwołać się do sądu.

Bank Millennium będzie się odwoływać

W oświadczeniu przesłanym do redakcji Millennium informuje, że decyzja UOKiK dotyczy "informacji przesłanych do 78 klientów w latach 2015-2016."

"W ocenie Banku, Prezes UOKIK nie miał podstaw by uznać odpowiedzi Banku na reklamacje klientów za działanie wprowadzające w błąd. Treść odpowiedzi Banku na reklamacje stanowi odzwierciedlenie jednej z dwóch możliwych interpretacji przepisów dotyczących wzajemnej relacji kontroli abstrakcyjnej odnoszącej się do wzorca umowy i kontroli indywidualnej odnoszącej się do konkretnej umowy."

+++

Magdalena Kruszewska: Zarządzanie strachem podcina ludziom skrzydła i odbiera im kreatywność [NEXT TIME]