Od tradycyjnej edukacji do edukacji Agile. Wzorce z programowania sprawdzą się w nauczaniu?

Warsztaty eduScrum, eksperymentalnej formy nauczania odbędą się w Polsce. Jakie korzyści można osiągnąć?

Tradycyjna szkoła niewiele zmieniła się od czasów rewolucji przemysłowej. W zamyśle miała wówczas kształcić ludzi przyzwyczajonych do posłuszeństwa, drylu panującego w armii i dyscypliny niezbędnej w fabrykach. Od tego czasu sporo się zmieniło, jednak szkoła wciąż nie przeszła większych zmian. W dobie łatwo dostępnej informacji wtłaczanie do głów encyklopedycznej wiedzy wielu wydaje się przestarzałe. Stąd szukanie nowych sposobów nauczania.

Jednym z takich sposobów jest stosowanie znanej z programowania metody Scrum. Opiera się on o trzy główne filary: przejrzystość ( widoczność wszystkich aspektów danego procesu), inspekcja ( weryfikowanie działania, jego rezultatów) oraz adaptacja ( korekta ewentualnych błędów). Do świata edukacji został zaproszony przez wieloletniego nauczyciela chemii i fizyki z Holandii, Willego Wijnandsa, który zainspirowany praktyką Scrum, wdrożył ją na swoich zajęciach.

Proces zawarty jest w sześciu praktykach: tworzenie zespołu ( Team Formation), planowanie działania ( Sprint Planning), wspólne uzgodnienia ( Standup), przegląd działania ( Sprint Review), wgląd w działanie ( Retrospective), osobiste wnioski ( Personal Reflection). Nauczyciel jest facylitatorem (mediatorem, pośrednikiem) procesu, wspiera swoich uczniów, przestaje być osobą, która przekazuje wiedzę, jest partnerem dla ucznia w jej poszukiwaniu. Cały proces uczy skutecznej komunikacji, odpowiedzialności za proces uczenia się, jednocześnie dając uczniom poczucie wartości i dostęp do ich niewyczerpanych zasobów kreatywności. Opiera się to, jak metoda Scrum w IT, na Manifeście Agile, precyzującym praktyki Scrum.

Do Polski metodę eduScrum wprowadzają siostry Marta i Paulina Orbitowskie. Marta jest Scrum Masterem i która uczy metody Scrum zespoły IT. Paulina jest nauczycielką angielskiego (z doświadczeniem jako dyrektorka szkoły) i chcą wykorzystać swoje doświadczenia we wdrożeniu nowej metody edukacyjnej w Polsce. Udało im się zaprosić Willego Wijnandsa do Polski na warsztaty, które odbędą się 16 i 17 lutego w Warszawie w sali Krajowej Izby Gospodarczej. Chcą w ten sposób rozpocząć budowanie społeczności wokół idei wdrażania eduScrum w Polsce i zapraszają na warsztaty wszystkich nauczycieli-pasjonatów, by wzięli udział w akcji „od edukacji przemysłowej do edukacji Agile”.

Więcej informacji o eduScrumie można znaleźć na stronie: www.eduscrum.info oraz na

facebook.pl/eduscrum

Więcej o: