Toksyczne zabawki z importu. Normy przekroczone nawet kilkaset razy

UOKiK i KAS sprawdzały zabawki, które docierają do Polski zza granicy. "Rekordowa" zabawka kilkaset razy przekraczała normy stężenia niebezpiecznych ftalanów.

UOKiK i celnicy sprawdzili zabawki na granicach

Z polskiej inicjatywy państwa Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) podjęły akcję przeciwko niebezpiecznym zabawkom. W Polsce za kontrolę zabawek wzięły się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Inspekcja Handlowa oraz Krajowa Administracja Skarbowa, a na celownik wzięły import spoza Unii Europejskiej. Wyniki przeprowadzonej we wrześniu i październiku akcji na sprawiają, że na zabawki można spojrzeć zupełnie inaczej.

Fragment raportu UOKiKFragment raportu UOKiK www.uokik.gov.pl

Celnicy skontrolowali na granicy 1,5 miliona zabawek, które miały trafić do polskich sklepów. Przy pojawieniu się jakichkolwiek wątpliwości wzywali Inspekcję Handlową, która wydawała opinię co dalej – na 58 wydanych aż 49 było negatywnych. W efekcie niemal połowa, bo 700 tysięcy zabawek nie trafiło do obrotu w Polsce (zatrzymano je na granicy), gdyż nie miały wymaganej dokumentacji lub oznakowania, nie było więc pewne czy spełniają normy obowiązujące w Unii Europejskiej.

Normy przekroczone kilkaset razy

Następnie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, we współpracy z inspektorami IH, zabrali się za typowanie zabawek do badań pod kątek stężenia ftalanów. Ftalany to substancja, która w większym stężeniu jest niebezpieczna dla zdrowia – może zaburzać płodność, uszkadzać wątrobę, nerki czy przyczyniać się do rozwoju astmy albo nawet nowotworów. Dopuszczalne stężenie w zabawkach to 0,1 procenta. Do badań wybrano 55 próbek. W 25 zabawkach (wszystkich akurat importowanych z Chin, co podkreślają UOKiK i KAS), znaleziono przekraczające normy stężenia ftalanów. Specjalistyczne laboratorium UOKiK w Łodzi wykryło w zabawce z zestawu „Sweet Girl” aż 29 procent ftalanów!

Efektem badań było zniszczenie 30 tysięcy zabawek zawierających przekraczające normy stężenia estrów kwasów ftalowego. 10 produktów zgłoszono już do europejskiego systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi produktami RAPEX, a dalsze 25 czeka aż UOKiK dostanie odpowiednie dokumenty z KAS.

Fragment raportu UOKiKFragment raportu UOKiK www.uokik.gov.pl

Warto zauważyć, że 29 procent to wcale nie jest rekord. W ostatnich latach UOKiK regularnie bierze zabawki pod lupę i rekordowy gumowy dinozaur zawierał aż 46 procent ftalanów. Ogółem w latach 2013-2017 dzięki działalności UOKiK wycofano z obrotu 74,5 tysiąca produktów zagrażających zdrowiu dzieci.

Samodzielnie nie można rozpoznać, czy zabawki zawierają szkodliwe ftalany lub inne niebezpieczne substancje. Najbezpieczniej przed kupnem sprawdzić czy mają oznaczenie CE (spełnienie minimalnych wymogów) oraz adres producenta i importera (jeżeli importowana).

+++

Veit Stutz: Zamiast wciąż szukać nowych wyzwań, lepiej dłużej zostać na danym stanowisku i wgryźć się w temat [NEXT TIME]

Więcej o: