PKP bierze się za budowę hoteli, biurowców i Mieszkań Plus. Doradzi im Chopin Airport Development

PKP S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Xcity Investment Sp. z o.o. oraz Chopin Airport Development Sp. z o.o. 17 kwietnia podpisały list intencyjny dotyczący komercyjnego wykorzystania gruntów należących do PKP S.A.

W liście intencyjnym założono m.in. powołanie zespołu, którego jednym z zadań będzie określenie optymalnych ram prawnych i biznesowych danej inwestycji.

Jak czytamy w komunikacie, zespół odpowie także za opracowanie treści szczegółowych porozumień, określających zasady i warunki współpracy przy zagospodarowaniu poszczególnych nieruchomości. Na należących do PKP działkach mogą powstawać chociażby hotele czy budynki biurowe.

- Należące do PKP nieruchomości mają ogromny potencjał. Na części z nich chcemy rozwijać działalność logistyczną, tak bardzo potrzebną polskiej gospodarce, część wskazaliśmy jako rekomendowane pod zabudowę mieszkaniową w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Ale mamy także grunty, na których chcemy realizować projekty komercyjne, na przykład budując hotele czy biurowce. Bardzo cieszy mnie fakt, że znaleźliśmy do tego typu przedsięwzięć partnerów jakimi są jedne z wiodących polskich firm, z dużym doświadczeniem na rynku nieruchomości – mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

Pierwsze, konkretne lokalizacje mają być znane jeszcze w tym roku. Według prezesa może to być np. Kraków, Szczecin, Poznań, a także Warszawa.

- Podpisanie listu intencyjnego między PHN, PKP S.A., Xcity Investment i Chopin Airport Development jest pierwszym krokiem w kierunku nawiązania szerszej i długofalowej współpracy – mówi Zbigniew Kulewicz, wiceprezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

- W ramach tej współpracy Spółka Chopin Airport Development dostrzega nowe możliwości inwestowania i szansę na rozwój segmentu hotelarskiego – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Chopin Airport Development.

PKP S.A. to potężny gracz na rynku nieruchomości. Posiada kilkadziesiąt tysięcy gruntów obejmujących m.in. dworce i tereny wokół nich. Chopin Airport Development jest liderem inwestycji hotelowych oraz okołolotniskowych w Polsce. Współpracuje z m.in. z Marriottem Hiltonem, Best Western, International Hotel Group. Z kolei Xcity Investment to spółka powołana w 2015 r. przez PKP S.A. w celu zarządzania budowami na terenach należących do kolei.

Polski Holding Nieruchomości Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest natomiast jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje około 140 wydzielone biznesowo aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 2,5 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu.

+++

Ewa Błaszczyk: Nie zakładajmy na wstępie, czy będzie sukces czy klapa, tylko zróbmy robotę [NEXT TIME]

Więcej o: