Przyspieszenie w nowych emeryturach. Ustawa o PPK ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r roku

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym "vacatio legis". Oznacza to, że mechanizm stopniowego nakładania na podmioty zatrudniające obowiązków wynikających z ustawy będzie obowiązywał od 1 lipca 2019 r. - wynika z informacji podanych przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL).

W projekcie ustawy proponuje się, aby weszła ona "w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Wydaje się, że z uwagi na opisany wyżej mechanizm stopniowego nakładania na podmioty zatrudniające obowiązków wynikających z ustawy - począwszy od 1 lipca 2019 r. - takie vacatio legis będzie wystarczające. Okres ten powinien również być wystarczający do utworzenia ewidencji PPK, zapewnienia odpowiedniego czasu na procedury związane z umieszczeniem podmiotów rynku finansowego spełniających wymogi ustawowe w tej ewidencji oraz przygotowania funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w którym będzie działał portal PPK".

Czytaj więcej: Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli nowa emerytura dla 11 mln osób od 2019 r. Analitycy policzyli, kto zyska a kto straci

Przepisy dotyczące przekazywania przez operatora portalu PPK uczestnikom PPK oraz osobom uprawnionym informacji o wartości zgromadzonych środków, jak również udostępniania przez PFR operatorowi portalu ewidencji PPK danych zawartych w rejestrze uczestników PPK w celu informowania uczestników oraz osób uprawnionych o wartości zgromadzonych środków mają z kolei wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

"Natomiast przepisy podwyższające limit wpłat na IKZE dla osób prowadzących działalność pozarolniczą mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. W założeniu podwyższenie limitu ma ułatwić oszczędzanie osobom, które co do zasady nie będą uprawnione do oszczędzania w PPK. Dopiero zaś z dniem 1 stycznia 2021 r. system PPK będzie miał charakter powszechny" - dodano także.

Strona społeczna jest "na tak"

Pozytywnie w sprawie projektu ustawy o nowych emeryturach wypowiedziała się strona społeczna.

Czytaj więcej: Prof. Oręziak: PPK? Wielka iluzja emerytalna. Jak OFE. Ogromne koszty, brak jakichkolwiek gwarancji dla oszczędzających

- Reprezentatywne organizacje związków zawodowych: NSZZ Solidarność oraz Forum Związków Zawodowych oraz reprezentatywne organizacje pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego – po zakończeniu cyklu posiedzeń Rady Dialogu Społecznego oraz Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych – 12 lipca 2018 r. przedstawiły pozytywne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Projekt ustawy o PPK jest teraz przedmiotem prac komisji prawniczej. Po zakończeniu jej prac, za ok. 2 tygodnie, tekst dokumentu zostanie przekazany do potwierdzenia przez członków Stałego Komitetu Rady Ministrów. W drugiej połowie sierpnia br. planowane jest skierowanie projektu pod obrady rządu.

W ramach systemu PPK, w pierwszej kolejności zostały przewidziane zasilenia obligatoryjne w postaci obowiązkowych składek podstawowych pracodawcy oraz pracownika, które zostały określone jako procent wynagrodzenia pracownika, odpowiednio na poziomie 1,5 proc. dla pracodawcy i 2 proc. dla pracownika. Natomiast składki dodatkowe będą dobrowolne, również finansowane przez pracodawcę - w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia oraz pracownika - w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia.

Morawski: "Teraz rozwijamy się w tempie 5 proc., ale to jest nie do utrzymania. Choćby dlatego, że w Polsce zabraknie pracowników"

Więcej o: