Ponad połowa pracodawców w Polsce ma problem z rekrutacją. Rąk do pracy brakuje wszędzie

Trudność z brakiem dostępnych kandydatów do pracy zgłasza 52 procent firm wobec 36 proc. zanotowanych 2 lata temu. Najwięcej problemów mają pracodawcy z południowej Polski - wynika z raportu ManpowerGroup.

52 proc. polskich firm uważa, że głównym powodem, dla którego nie mogą obsadzić nowych miejsc pracy jest brak dostępnych kandydatów. Kolejne 18 proc. twierdzi, że wynika to ze zbyt wysokich oczekiwań finansowych potencjalnych pracowników.

Na trzecim miejscu na liście czynników, które przyczyniają się do problemów z obsadzaniem stanowisk jest niewystarczające doświadczenie zawodowe u osób zainteresowanych podjęciem pracy - wskazuje je 12 proc. polskich przedsiębiorców".

Porównując dane z br., z danymi sprzed dwóch lat widoczny jest wzrost odsetek firm, które narzekają na brak dostępnych na rynku pracy kandydatów (z 36 proc. w 2016 roku do 52 proc. w 2018 r.) i ich zbyt wysokie oczekiwania finansowe (z 13 do 18 proc). 

Malejąca stopa bezrobocia idąca w parze z koniunkturą gospodarczą sprawiają, że rąk do pracy brakuje coraz bardziej. To wprost przekłada się na fakt, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrosła liczba firm, które narzekają na brak dostępnych na rynku kandydatów. Jeśli badanie niedoboru talentów zostałoby przeprowadzone teraz, wynik mógłby przekroczyć nawet 60 proc. Część sektorów rynku dopiero wchodzi w tak zwany wysoki sezon i boleśnie odczuwa skutki rynku kandydata

- powiedział ekspert rynku pracy w agencji zatrudnienia Manpower Tomasz Walenczak,

Według Walenczaka, to wszystko sprawia, że wymagania przedsiębiorców są mniej wygórowane niż przed dwoma laty.

Niewystarczające doświadczenie zawodowe kandydatów lub brak potrzebnych kompetencji twardych nie są dla nich już tak dużą przeszkodą w rekrutowaniu pracowników. Potrzebne doświadczenie pracownik może nabyć już u pracodawcy. To wszystko niesie pozytywny ale i negatywny wpływ na naszą gospodarkę. Walka o pracownika oznacza wzrost wynagrodzeń, liczby benefitów, czyli ogólnie poprawę poziomu życia

– dodaje ekspert..

Jak podaje Manpower, pracodawcy z wszystkich sześciu przeanalizowanych regionów Polski jednogłośnie przyznali, że brak dostępnych kandydatów jest główną przyczyną trudności w obsadzaniu stanowisk.

W czterech na sześć regionów na ten problem wskazuje ponad połowa pracodawców, najwięcej w Polsce południowej (58 proc.), najmniej na wschodzie (44 proc.). Z drugiej strony to na wchodzie najwyższy odsetek firm mówi o zbyt wysokich oczekiwaniach kandydatów – 23 proc., na drugim biegunie jest Polska południowa (13 proc.)

Ciekawe różnice pomiędzy regionami widoczne są również w przypadku firm, które sygnalizują brak wystarczającego doświadczenia kandydatów (16 proc. dla północno-zachodniego vs. 8 proc. dla centralnego regionu) i brak wymaganych kompetencji twardych (11 proc. dla centralnej vs. 5% proc. dla południowo-zachodniej Polski)

Morawski: "Teraz rozwijamy się w tempie 5 proc., ale to jest nie do utrzymania. Choćby dlatego, że w Polsce zabraknie pracowników"

Więcej o: