Idea Bank tonie na giełdzie. W poniedziałek kurs spadł o ponad 28 proc.

Inwestorzy wyprzedają akcje Idea Banku. W poniedziałek kurs instytucji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spadł aż ponad o 28 proc. Oberwały też inne spółki ze stajni Leszka Czarneckiego.

Przyczyną bardzo mocnych spadków kursu Idea Banku na giełdzie był komunikat instytucji z piątkowego wieczora. Bank poinformował wówczas o dokonaniu odpisów i zawiązaniu rezerw, co obciąży wynik finansowy banku za II kwartał. Chodzi o rezerwy na ewentualne roszczenia klientów, którym bank sprzedawał obligacje GetBack (14 mln zł) oraz rezerwy na zwroty prowizji od produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oferowanych klientów (kolejno 42 i 72 mln zł). Tylko te trzy pozycje opiewają łącznie na kwotę 128 mln zł.

Dodatkowo, Idea Bank poinformował o dokonaniu dwóch odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, na łączną kwotę 190 mln zł. Chodzi o odpis o wartości 46 mln zł z tytułu utraty należności od funduszu EasyDebt Sekurytyzacyjny, którego certyfikaty posiada GetBack (czyli, w wielkim skrócie - GetBack kupił wierzytelności Idea Banku, ale za nie nie zapłacił) oraz o odpis w wysokości 144 mln zł na utratę wartości Tax Care, spółki zależnej Idea Banku.

Bank poinformował także o konieczności dokonania korekt obciążających kapitały własne, szacowane na 145 mln zł w tzw. ujęciu skonsolidowanym.

W konsekwencji wszystkich tych negatywnych informacji, w kolejnym komunikacie Idea Bank poinformował, że według jego szacunków tzw. współczynniki wypłacalności, czyli wskaźniki mierzące kondycję finansową banku, "zejdą" poniżej dopuszczalnych poziomów ustalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jednocześnie współczynniki banku są powyżej minimów wskazanych w przepisach prawa, tj. w unijnym rozporządzeniu CRR.

.. .

Kurs Idea Banku runął

Nic dziwnego, że od poniedziałkowego poranka do końca sesji trwała wyprzedaż akcji Idea Banku. 

Kurs akcji Idea bank - ostatnie 5 dniKurs akcji Idea bank - ostatnie 5 dni stooq.pl

Od początku roku akcje Idea Banku na giełdzie potaniały już o ok. 80 proc. Wartość rynkowa banku spadła w ciągu roku z ok. 2 mld zł do ok. 360 mln zł.

.. stooq.pl

Oberwał dziś także drugi bank z grupy Leszka Czarneckiego, czyli Getin Noble Bank, oraz Getin Holding. W poniedziałek akcje tego pierwszego na warszawskiej giełdzie straciły ponad 13 proc., a Getin Holdingu 23 proc. Od początku roku wspomniane akcje straciły na wartości kolejno 50 i 70 proc.

Getin Noble Bank - ostatnie 5 dniGetin Noble Bank - ostatnie 5 dni stooq.pl

Dodatkowo, Getin Holding w trakcie sesji podał, że odpisy i rezerwy dokonane przez Idea Bank obciążą skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding za II kwartał 2018 kwotą 174 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej kwotą 95 mln zł. 

Czytaj też: Czarnecki przechodzi do czynów. Getin Noble Bank i Idea Bank mają już umowę. Wkrótce przejęcie?

***

Katarzyna Drewnowska: Założyłam firmę, żeby wydać książkę Nigelli Lawson [NEXT TIME]

Więcej o: