PiP podaje wyniki tegorocznych kontroli w Amazonie. Nałożono jeden mandat karny w wysokości 1 tys. zł

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek przedstawił wyniki tegorocznych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Amazonie. Większych uchybień nie znaleziono.

Temat warunków zatrudnienia w Amazonie powrócił pod koniec lipca, kiedy minister pracy Elżbieta Rafalska oficjalnie poprosiła PIP o przeprowadzenie kontroli na terenie magazynów amerykańskiego giganta lub przedstawienie wyników tych, które już się odbyły.

www.mpips.gov.plwww.mpips.gov.pl 

Państwowa Inspekcja Pracy na wezwanie odpowiedziała natychmiast i już po kilku dniach przedstawiono zbiorczy raport z 52 kontroli, które łącznie przeprowadzono na terenie wszystkich centrów logistycznych działających na terenie kraju.

Jak czytamy w podsumowaniu "W wyniku kontroli w latach 2014-2018 inspektorzy skierowali do pracodawcy 117 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 203 wnioski w wystąpieniach oraz 13 poleceń. Większość decyzji została wykonana, co wpłynęło na polepszenie warunków pracy zatrudnionych pracowników."

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

  • szkoleń w zakresie bhp wstępnych i okresowych oraz ich udokumentowania,
  • przestrzegania przepisów bhp w zakresie pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
  • zasad magazynowania i składowania,
  • odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  • wypłaty wynagrodzenia w zakresie wysokości i terminowości wypłat, ewidencji czasu pracy

Wobec winnych 26 wykroczeń nałożono 12 mandatów na łączną kwotę 18 tys. zł, zastosowano 5 środków wychowawczych.

Podsumowanie kontroli w roku 2018 

W bieżącym roku inspektorzy pracy przeprowadzili 13 kontroli w centrach logistycznych firmy Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich, Sadach k. Poznania, Sosnowcu i Kołbaskowie. Kontrolowano zarówno zagadnienia prawnej ochrony jak i technicznego bezpieczeństwa pracy.

Jak czytamy w komunikacie prasowym stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: nieprzestrzegania przepisów bhp w zakresie pomieszczeń higienicznosanitarnych, niezapewnienia posiłków profilaktycznych pracownikom, niewyposażenia pracowników w  środki ochrony indywidualnej, nieterminowych wypłat wynagrodzenia i zaniżania jego wysokości, nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy.

Inspektorzy pracy skierowali do pracodawcy 42 decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 57 wniosków w wystąpieniach oraz 6 poleceń. Nałożono jeden mandat karny oraz zastosowano 2 środki oddziaływania wychowawczego. Ponadto podczas prowadzonych kontroli udzielono 38 porad z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp.

Czy praca w Amazon jest ciężka?

Najczęstszym powodem narzekań pracowników jest tempo i ciężar pracy. Dodatkowo w zdecydowanej większości zatrudnieni swoje zadania wykonują na stojąco. W pobliżu stanowisk pracy nie ma krzeseł. Usiąść można jedynie podczas jedzenia posiłku, przerwy i w toalecie. Amazon tłumaczy, że to ze względów BHP.

PIP nie może w to zbyt mocno ingerować, ponieważ prawo pracy nie zabrania pracy na stojąco. Co w takim razie robią inspektorzy? Sprawdzają wydatek energetyczny pracownika wykonującego dane obowiązki.

I tak podczas kontroli inspektorów pracy, pracownicy Sekcji Badań Środowiska Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku przeprowadzili pomiary wydatku energetycznego na 11 stanowiskach pracy, z których na siedmiu wyniki pomiarów wykazały wysokie wartości wydatku energetycznego pracowników.

W związku z tym inspektorzy pracy skierowali do pracodawcy wniosek dotyczący m.in. zastosowania rozwiązań zmierzających do ograniczenia długotrwałego wysiłku pracowników wykonujących ręczne prace transportowe na stanowiskach, gdzie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm dla mężczyzn i kobiet w czasie zmiany roboczej.

Amazon podkreśla, że od pierwszego dnia działalności w Polsce, ściśle współpracuje z władzami i zapewniamy im pełen wgląd w warunki pracy i standardy bezpieczeństwa.

- Chcąc walczyć z mitami na nasz temat otworzyliśmy nasze Centra dla zwiedzających. Każdy, kto chce się dowiedzieć jakie warunki i atmosferę pracy stworzyliśmy, może przekonać się o tym osobiście. Zapisy dostępne są na www.zwiedzanieamazon.pl. - mówi rzecznik prasowy Amazona, Marzena Więckowska.

Amazon działa w Polsce od 2014 r. Do tej pory firma wygenerowała w kraju już ponad 4 mld złotych inwestycji - w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku, 5 nowoczesnych Centrów Logistyki E-Commerce w Poznaniu, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina oraz Wrocławiu (gdzie znajdują się dwa obiekty firmy), a także oddział Amazon Web Services w Warszawie.

Obecnie firma w Polsce w pięciu centrach dystrybucyjnych, zatrudnia ok. 14 tys. pracowników na stanowiskach stałych (10 tys. kolejnych stanowisk jest sezonowych).

+++

Katarzyna Drewnowska: Założyłam firmę, żeby wydać książkę Nigelli Lawson [NEXT TIME]

Więcej o: