Polska z najbardziej stabilną gospodarką świata. 37. miejsce w rankingu konkurencyjności WEF

Polska została sklasyfikowana na 37. miejscu (na 140) w tegorocznym rankingu konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego. W podkategorii stabilności makroekonomicznej Polska otrzymała maksimum punktów.

Polska w rankingu konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego ("The Global Competitiveness Report. 2018") osiągnęła wynik 68,2 na 100 pkt.

Pierwsza trójka rankingu nie zmieniła się wobec ubiegłego roku - na pierwszym miejscu pozostały USA (85,6 pkt), a kolejne miejsca zajęły: Singapur (83,5 pkt) oraz Niemcy (82,8 pkt).

Spośród państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, najwyższe pozycje zajęły: Estonia (32. miejsce, 70,8 pkt), Słowenia (35. miejsce, 69,6 pkt) oraz Polska.

Polska liderem stabilności makroekonomicznej

Polska zdecydowanie najlepiej wypadła w tegorocznej edycji rankingu w kategorii stabilności makroekonomicznej, zdobywając w niej 100/100 punktów. Podobny wynik osiągnęło także 30 innych państw. W tej kategorii badano m.in. inflację, a także dynamikę długu, mierzoną m.in. poziomem długu publicznego do PKB, wzrostem długu, ratingami kredytowymi państwa czy jego poziomem rozwoju. Celem tej kategorii było zbadanie, jak te czynniki wpływają na potencjalne decyzje inwestorów. 

Umiarkowana i przewidywalna inflacja oraz zrównoważone budżety państwa zmniejszają niepewność, pozwalają oszacować stopy zwrotu z inwestycji i zwiększają pewność firmy - wszystko to zwiększa produktywność. W coraz bardziej "połączonym" świecie, w którym kapitał może szybko migrować, utrata przekonania w stabilność makroekonomiczną może wywołać ucieczkę kapitału, destabilizując gospodarkę

- tłumaczy Światowe Forum Ekonomiczne.

Dla tle innych krajów Polska dobrze wypadła także - 22. miejsce, 73,4 pkt - w kwestii wielkości rynku, mierzonego poziomem Produktu Krajowego Brutto (według parytetu siły nabywczej) oraz udziałem importu w PKB.

.. źródło: WEF

Najniższą ocenę - 48,7 pkt - Polska otrzymała w kategorii potencjału innowacyjnego. Ten wynik jednak i tak pozwolił sklasyfikować nasz kraj na 38. miejscu w tej kategorii na świecie. Najsłabiej na tle innych krajów (68. miejsce; z wynikiem 54,4) Polska wypadła w zakresie dostępu (czy - przyswojenia) do narzędzi teleinformatyki. Brzmi może niezgrabnie, ale chodzi np. o to, ile Polaków korzysta z internetu, dostęp do internetu szerokopasmowego czy liczbę użytkowników telefonii komórkowej. 62. miejsce (59,8 punktów) Polska zajęła w kategorii rynku pracy, gdzie szczególnie słabo wypadła m.in. w kwestii mobilności pracowników, praktyk dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników czy łatwości w zatrudniania pracowników z zagranicy. 

Więcej o: