Spełnił się ostatni warunek dofinansowania bloku w Jaworznie. 880 mln zł

Krajowa Administracja Skarbowa zatwierdziła warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Tauron Polska Energia i spółkę celową Nowe Jaworzno Grupa Tauron, podała spółka.

Tym samym spełnił się ostatni warunek określony w umowie w sprawie zaangażowania finansowego funduszy zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno.

"Emitent otrzymał decyzję szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 19 października 2018 r. zatwierdzającą warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez emitenta i spółkę celową jako uprzedniego porozumienia cenowego (decyzja APA). Tym samym organ podatkowy potwierdził prawidłowość wyboru metody kalkulacji wynagrodzenia w transakcji objętej umową oraz uznał porównywalność warunków, które ustaliły pomiędzy sobą strony umowy z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niezależne. Decyzja APA obowiązuje przez okres pięciu lat, licząc od 1 listopada 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Decyzja APA jest ostatnim dokumentem, który Tauron był zobowiązany otrzymać w ramach realizacji warunków zawieszających przystąpienia funduszy zarządzanych przez PFR do spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron. 

PFR zainwestuje w budowę do 880 mln zł

"Emitent i fundusze rozpoczną działania zmierzające do przystąpienia funduszy do spółki celowej w charakterze jej wspólników mniejszościowych po potwierdzeniu spełnienia wszystkich warunków tego przystąpienia określonych w umowie inwestycyjnej" - czytamy dalej.

W marcu br. Tauron Polska Energia podpisał z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR zainwestuje w budowę do 880 mln zł.

Więcej o: