Prezydent podpisał ustawę zwiększającą pulę pieniędzy na leki dla seniorów

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która o 50 mln złotych zwiększy pulę pieniędzy na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat.

Program bezpłatnych leków dla seniorów obowiązuje od 1 września 2016 roku. Dzięki temu "leki 75+" każdy, kto ukończył 75 rok życia, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, które wymienione są w tzw. liście "S", tworzonej przez ministra zdrowia. 

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwiększyła tym samym limit wydatków na program "leki 75+" z 643,3 mln złotych na 693,3 mln złotych. Limit dziesięcioletnich wydatków na realizację programu ma wynieść ponad 8,3 mld zł.

Ustawa zmienia także zasady stosowania mechanizmu korygującego, który minister zdrowia zobowiązany jest stosować w przypadku ryzyka przekroczenia limitów, ustalonych na kolejne lata realizacji programu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia1 września 2018 r.

Więcej o: