Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wejdzie w życie już w styczniu

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) została podpisana przez prezydenta. Andrzej Duda złożył podpis podczas uroczystości w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.

Standardowo wysokość składki na PPK będzie wynosiła 3,5 proc. miesięcznej pensji brutto. Większa część - bo 2 proc., zostanie potrącona z pensji pracownika. Oznacza to, że jeżeli zarabia obecnie np. 4 tys. zł brutto (czyli ok. 2854 zł "na rękę"), to jego miesięczna składka wyniesie 80 zł. O tyle niższą pensję dostanie. Zarówno pracodawca, jak i pracownik, będą mogli nieco zwiększyć składki.

Do tego państwo każdemu oszczędzającemu ma dołożyć 250 zł tzw. wpłaty powitalnej, a także co roku 240 zł. Ta ostatnia kwota może być z biegiem czasu waloryzowana - czyli może rosnąć wraz ze wzrostem wynagrodzeń (i cen).

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Największe firmy mają zacząć stosować nowe przepisy od 1 lipca 2019 roku, pozostałe będą wcielać je w życie stopniowo.

Do PPK trafi każdy pracownik

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą automatycznie wszystkich pracowników do 55. roku życia - także tych niezatrudnionych na umowy o pracę. Ustawa będzie wprowadzana stopniowo:

  • od lipca 2019 r. - w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób
  • od stycznia 2020 r. - w firmach z 50-249 pracownikami
  • od lipca 2020 r. - w firmach z 20-49 osobami "na pokładzie"
  • od stycznia 2021 r. - w pozostałych firmach, zatrudniających co najmniej jednego pracownika oraz w sferze budżetowej

Jeśli ktoś nie będzie chciał odkładać na PPK, będzie musiał zgłosić taką chęć pracodawcy. Co ważne - co cztery lata takie oświadczenie trzeba będzie "odnawiać".

PPKnie będą objęte osoby samozatrudnione. W ich przypadku rząd podniesie natomiast limit wpłat na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą mogły być prowadzone przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Fundusze Emerytalne (zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne), Pracownicze Towarzystwa Emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń. Środki wpłacane na nie będą inwestowane m.in. w bony skarbowe, obligacje (w tym korporacyjne), akcje czy listy zastawne. Polityka inwestycyjna w ramach PPK będzie uzależniona od wieku oszczędzającego.

Zasadniczo wypłata środków zgromadzonych w PPK będzie możliwa po osiągnięciu 60. roku życia. Wówczas można będzie jednorazowo wypłacić całość środków, albo wypłacić jednorazowo maksymalnie 25 proc. zgromadzonych środków, a resztę otrzymywać "w ratach" przez przynajmniej 10 lat. To drugie rozwiązanie jest o tyle lepsze, że wówczas nie zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych.

Więcej o: