Idea Bank zawarł ugody z 34 klientami, którzy nabyli obligacje GetBack

Idea Bank, zaangażowany w sprzedaż obligacji spółki windykacyjnej GetBack, zawarł ugody z częścią swoich klientów.

Idea Bank w ramach procesu polubownego zawarł ugody z 34 klientami, którzy posiadają obligacje GetBacku, poinformował członek zarządu Idea Banku Tomasz Górski. Bank nie tworzył dodatkowych rezerw na ten cel w III kw.

Bank zaprosił do rozwiązania polubownego 102 osoby. Na dziś ugody są z 34 osobami i bank w tym momencie jest w trakcie realizacji tych umów. Zakładamy, że w takim podejściu ta liczba być może wzrośnie, ale będzie realizowane to w ramach tej rezerwy, którą zawiązaliśmy wcześniej

- powiedział Górski podczas konferencji prasowej. 

W sierpniu br. Idea Bank informował, że zawiązał rezerwę na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału banku w procesie oferowania obligacji GetBack w wysokości ok. 14 mln zł. 

"W trzecim kwartale nie zawiązywaliśmy dodatkowej rezerwy na ten cel. Co do IV kwartału, to jeszcze nie wiemy, czy będzie taka potrzeba" - powiedział także Górski. 

Jak poinformował pełniący obowiązki prezesa Idea Banku Jerzy Pruski, "szum medialny" wokół banku znalazł swój wyraz w większym zainteresowania klientów bankiem, ale nie nastąpiły żadne zakłócenia w bieżącej obsłudze. "Obecnie zainteresowanie bankiem zmalało" - dodał. 

Czytaj też: Idea Bank i Getin Noble podały wyniki za trzeci kwartał. Banki Leszka Czarneckiego ze stratą

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

Więcej o: