Bank Światowy: czas węgla minął. "Transformacja Polski w kierunku czystej energii nieunikniona"

Bank Światowy opublikował raport, w którym przekonuje, że Polska powinna zdecydować się na transformację w kierunku czystej energii. Dalsze wykorzystywanie węgla miałoby być droższe, niż jego porzucenie.
Zobacz wideo

Bank Światowy opublikował raport "Poland Energy Transition", w którym argumentuje, że zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii przyniosłoby korzyści polskiej gospodarce. Przyspieszenie energetycznej transformacji przyczyniłoby się też do poprawy stanu zdrowia Polaków i zmniejszyłoby poważne problemy środowiskowe, w tym problem zanieczyszczonego powietrza w miastach.

Polska mogłaby przyjąć ambitny cel zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii do niemal 50 proc. do 2030 roku (obecnie jest to 14 proc.) oraz zmniejszenia udziału węgla do poziomu poniżej 40 proc. (obecnie 80 proc.). Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby drastyczne obniżenie emisji zanieczyszczeń, a także emisji dwutlenku węgla. 

- czytamy w komunikacie poświęconymi raportowi.

Całkowity koszt realizacji takiego scenariusza byłby jedynie o 7 proc. wyższy w porównaniu z kosztami planowanej obecnie przez Polskę transformacji energetycznej. Co więcej, korzyści związane z potencjalnie niższymi opłatami za emisje dwutlenku węgla oraz mniejszymi wydatkami zdrowotnymi całkowicie zrekompensowałyby ten dodatkowy koszt

- wyjaśniają eksperci Banku Światowego. 

Górnictwo wymaga redukcji

Scenariusz przedstawiony w raporcie zakłada zmniejszenie do roku 2030 liczby miejsc pracy w górnictwie o 25 proc., czyli 20 tys. etatów.

Eksperci podkreślają, że spadek ten miałby zostać z nadwyżką zrekompensowany poprzez wzrost zatrudnienia w sektorze związanym z poprawą efektywności energetycznej domów. Zdaniem autorów raportu pracę znaleźć może w w nim nawet 100 tys. osób. Raport wskazuje również, że wpływ takiej restrukturyzacji na rynek pracy w skali kraju byłby prawie niezauważalny, zaś w skali lokalnej niewielki.

Polsce udało się oddzielić wzrost gospodarczy od wzrostu emisji, co należy uznać za sukces. Polski produkt krajowy brutto wzrósł od 1989 r. siedem razy, zaś emisje w sektorze energii elektrycznej i ciepłownictwa spadły o 30 proc."

- powiedział Carlos Piñerúa, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie, cytowany w komunikacie.

Za duży udział węgla

Piñerúa jednocześnie zwrócił uwagę, że nadal duży udział węgla w sektorze powoduje szereg poważnych problemów środowiskowych i zdrowotnych wśród Polaków, którzy oddychają zanieczyszczonym powietrzem, a zainwestowanie teraz w odnawialne źródła energii byłoby nie tylko dobre dla zdrowia społeczeństwa, ale też uzasadnione z punktu widzenia całej gospodarki.

W raporcie podkreślono również, że węgiel pomógł w rozwoju społecznym i gospodarczym Polski, jednak obecne europejskie i światowe trendy sprawiają, że transformacja w kierunku czystej energii jest nieunikniona.

Przejście na czystą energię jest bardziej opłacalne

Jak podkreślają autorzy raportu "pożegnanie" z węglem ma być tańsze niż jego dalsze używanie. 

Ponad 60 proc. istniejących elektrowni węglowych w Polsce ma ponad 30 lat. Konieczność wymiany tych elektrowni oznacza, że Polska ma teraz okazję poprawić jakość powietrza i ograniczyć emisje poprzez przejście na czystsze źródła energii. Decyzje podjęte dziś będą miały duży wpływ na emisje za 30-40 lat, więc jeśli Polska chce znaleźć się na zrównoważonej ścieżce w swojej polityce energetycznej, musi działać już teraz

-  wskazała Xiaodong Wang, starsza specjalistka ds. energii w Banku Światowym i autorka raportu.

Czytaj też: Węgiel wciąż będzie dla Polski kluczowym surowcem. Jeśli ktoś myśli inaczej, nie jest realistą 

Eksperci nie mają złudzeń -  Polska będzie korzystać z węgla

Raport Banku Światowego przedstawia interesującą wizję. Eksperci związani z branżą nie mają jednak wątpliwości. Polska nie zrezygnuje szybko z węgla.

Węgiel jeszcze przez co najmniej 15 lat będzie najważniejszym paliwem do produkcji prądu w Polsce. Jeśli ktoś myśli inaczej, nie jest realistą. Ale ludzie sądzący, że polską energetykę można oprzeć na węglu po 2030 r. także nie są realistami.

- wyjaśnia ekspert portalu Wysokie Napięcie. 

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W skład Grupy Banku Światowego wchodzi pięć instytucji: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. skrót IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r.

Więcej o: