Prezydent Duda podpisał "ustawę górniczą". Do 2023 r. pieniądze z kasy państwa na restrukturyzację kopalń

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą do końca 2023 r. finansowanie ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego.
Zobacz wideo

Ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę to następstwo decyzji Komisji Europejskiej, która w lutym br. dała zgodę na przedłużenie na kolejne 5 lat finansowania z budżetu państwa procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie. Ustawa w dotychczasowym brzmieniu umożliwiała pomoc publiczną dla procesów restrukturyzacji wyłącznie do końca 2018 r.

Bez nowelizacji ustawy niemożliwe będzie finansowanie z budżetu państwa zarówno zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, jak i działań polikwidacyjnych, naprawianie szkód górniczych oraz wypłacanie świadczeń osłonowych dla pracowników przebywających na urlopach górniczych oraz na urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla

- argumentowało jeszcze na etapie prac legislacyjnych Ministerstwo Energii.

Resort szacuje, że wydatki budżetu państwa w latach 2019-2023 r. na pomoc publiczną na restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego wyniosą blisko 4,2 mld zł. Zaznacza jednak, że te środki były już niejako "zablokowane" wcześniej, i wydłużenie możliwości finansowania procesów restrukturyzacyjnych nie wpłynie na zwiększenie obciążeń budżetowych. W ustawie z początku 2015 r. ustalono już limit wydatków na 7 mld zł, a w latach 2015–2017 wydatkowano z niego kwotę prawie 2 mld zł.

Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, możliwość udzielania pomocy publicznej z budżetu na procesy restrukturyzacyjne będzie dotyczyć wyłącznie majątku przekazanego do tzw. Spółki Restrukturyzacji Kopalń do końca 2018 r. Po tym czasie koszty likwidacji kopalń musiałyby ponosić już spółki węglowe. Dlatego w ostatnich dniach spółki Polska Grupa Górnicza i Węglokoks Kraj przekazały do SRK swoje kolejne aktywa.

Wydłużenie okresu finansowania restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego przewiduje także możliwość uznania za dopuszczalną pomoc publiczną udzielaną z budżetu państwa kopalniom soli w: Bochni i Wieliczce oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Więcej o: