Najpierw lokal zastępczy, dopiero potem eksmisja. Budujący drogi nie będą wyrzucać na bruk

Eksmisje osób zajmujących służbowe mieszkania przeprowadzane na skutek specustaw mają być łagodniejsze. Zmian chce Senat.
Zobacz wideo

Senat chce zmienić zasady dotyczące eksmisji z lokali służbowych lub przejmowanych w ramach specustaw, np. drogowej. Jak informuje,  "Rzeczpospolita" przepisy będą regulować sytuację m.in. przedstawicieli służb mundurowych - policji, straży pożarnej, wojska, straży granicznej, i służby więziennej.

Zakaz wyrzucania "na bruk"

Wyrzucanie najemców "na bruk" będzie w tej sytuacji praktycznie niemożliwe. Odpowiedni lokal będzie bowiem musiała zapewnić gmina. W przeciwnym wypadku procedura opróżniania mieszkania będzie musiała zostać wstrzymana. Jedyny wyjątek to sytuacja, w której najemca może samodzielnie kupić albo wynająć mieszkanie. 

Eksmisje w okresie ochronnym 

Od 1 listopada do 31 marca eksmisji nie będzie można przeprowadzać w ogóle. I w tym wypadku pozwolić na to może wyłącznie dobra sytuacja finansowa lokatora.

Wyrok Trybunału

Wprowadzenie przepisów będzie realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W 2017 roku orzekł on, że przepisy o postępowaniu egzekucyjnym są niezgodne z art. 30  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zawierają bowiem regulacji gwarantujących minimalną ochronę przed bezdomnością osobom, które nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.

W opinii TK dopuszczenie eksmisji "na bruk", bez minimalnych gwarancji wobec osób, które nie są w stanie samodzielni zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, prowadzi do naruszenia zasady poszanowania godności człowieka.

- czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Czytaj też: Planujesz sprzedać mieszkanie na początku 2019 r.? Mogą być problemy. Wszystko z powodu nowej ustawy

W ciągu ostatnich dziesięciu lat jednostki podległe bądź nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydały 1060 decyzji nakazujących eksmisję. Dla porównania - wg danych resortu sprawiedliwości - w samym 2017 r. dokonano 8369 eksmisji. W latach 2010–2017 wykonano ich łącznie 65 214, w tym 21 300 bez prawa do lokalu socjalnego.

Więcej o: