TVP Info: 500 plus motywuje do pracy. GUS twierdzi coś zupełnie innego

Główny Urząd Statystyczny postanowił sprawdzić, czy program 500+ ma wpływ na podejmowanie aktywności zawodowej. Wyniki są jednoznaczne.
Zobacz wideo

Główny Urząd Statystyczny postanowił spytać Polaków, jak program 500+ wpływa na ich aktywność zawodową. Wyniki są jednoznaczne: otrzymywanie świadczenia niczego w tej kwestii nie zmienia dla 95 proc. badanych. 

Spośród 5,933 mln osób w wieku 18 - 64 lata, będących członkami gospodarstw domowych, które obecnie otrzymują lub w przeszłości otrzymywały to świadczenie, 95,1 proc. osób (tj. 5,64 mln) nie podjęło żadnych działań w celu zmiany swojej sytuacji na rynku pracy, będących efektem otrzymywania tego świadczenia.

- czytamy w raporcie. 

Dane te potwierdził w rozmowie z naszą redakcją Marcin Szczepaniak, autor raportu. 

Niewielkie różnice widoczne były w tej kwestii pomiędzy kobietami a mężczyznami - 98 proc.  mężczyzn nie podjęło żadnych działań zmierzających do zmiany ich sytuacji na rynku pracy, natomiast wśród kobiet odsetek ten kształtował się na poziomie 92,6 proc. 

Program zmienił coś dla 5 proc. osób

W przypadku ok. 5 proc. ankietowanych, tj. 291 tys. osób, otrzymywanie pieniędzy z programu 500+ przyniosło zmianę, jeśli chodzi o aktywność zawodową. 

Wśród osób, które podjęły jakieś działania najczęściej wskazywaną zmianą, dokonaną pod wpływem otrzymywania świadczenia 500+, było podjęcie pracy (76 tys. osób) oraz rozpoczęcie poszukiwania pracy (75 tys. osób). Przeciwstawne działania tzn. zaprzestanie poszukiwania pracy i rezygnację z pracy zadeklarowało odpowiednio 34 tys. i 33 tys. osób.

Czytaj też: Krytycy programu 500 plus jednak mieli rację? W Polsce spada liczba rodzących się dzieci

Inna interpretacja danych

W mediach pojawiły się informacje, które dane GUS interpretują zupełnie inaczej. "Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że "Rządowy program pozytywnie wpłynął na aktywność zawodową Polaków, głównie kobiet". TVP Info w interpretacji idzie jeszcze dalej twierdząc, że "Rządowy program 500 plus motywuje Polaków do pracy.". Według naszej oceny nie ma podstaw, by takie wnioski wyciągać. 

Raport "Praca a obowiązki rodzinne", z którego pochodzą powyższe dane, GUS opublikował w połowie grudnia. 

Więcej o: