Ruszają dopłaty do czynszów. W styczniu pierwsze umowy. Można otrzymać kilkaset zł miesięcznie

W przyszłym tygodniu pierwsze samorządy mogą podpisać umowy na dopłaty do czynszów - dowiedziała się nieoficjalnie Informacyjna Agencja Radiowa. Na dopłaty rząd przeznaczy w tym roku ok. 200 mln złotych. Przeciętna rodzina będzie mogła liczyć na kilkaset złotych miesięcznie.
Zobacz wideo

Na liście samorządów, które zdecydują się dopłacać do najmu, mogą znaleźć się m.in.  Biała Podlaska, Gdynia, Jarocin czy Wałbrzych. Już teraz wdrażają one program „Mieszkanie Plus”. Choć dopłaty będą realizować samorządy, to nad całością przedsięwzięcia czuwa Bank Gospodarstwa Krajowego.

Według informacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju podpisanie pierwszej umowy ma nastąpić do końca stycznia. Na stronie internetowej BGK są już wzory dokumentów.

Kto może otrzymać dopłatę?

Osoba samotna otrzyma dopłatę, jeśli jej miesięczny dochód nie przekroczy 60 procent przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie wynosi ono ok. 2 563 zł. Resort tłumaczy, że za każdą kolejną osobę w gospodarstwie podstawowy limit zwiększy się o 30 p/p.

Zgodnie z ustawą dopłaty będą przyznawane na 15 lat najemcom nowych mieszkań objętych współpracą inwestora z gminą, którzy spełniają warunki dochodowe.

Dla przykładu pięcioosobowa rodzina z Warszawy może liczyć nawet na 690 złotych miesięcznej dopłaty do najmu, a osoba samotna na 173 zł.

Dopłatę można uzyskać wynajmując mieszkanie na terenie gminy, objętej rządowym programem. Lista takich gmin jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego. Trzeba skontaktować się z wybraną gminą w sprawie możliwości najmu lokalu, objętego prawem do dopłat. Następnie - złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o zawarcie umowy najmu i dokumenty potwierdzające, że gospodarstwo domowe spełnia warunki udziału w programie.

Wniosek o dopłatę składamy po zawarciu umowy. Dołączamy do niego kopię umowy, a także oświadczenia o liczbie osób w gospodarstwie domowym, dochodach i spełnianiu warunków majątkowych, przewidzianych ustawą. Władze lokalne mają miesiąc na wydanie decyzji. Po przyznaniu dopłaty wysokość czynszu zostanie skorygowana przez wynajmującego, a różnicę będzie dopłacała gmina.

Więcej o: