Ministerstwo Pracy podsumowało bezrobocie na koniec 2018 r. Grudzień nie napawał radością

Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 5,9 proc. w grudniu 2018 r. wobec 5,7 proc. w listopadzie - szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ogólnie jednak resort rok zaliczył do udanych, bezrobocie spadło o 0,7 p. proc.
Zobacz wideo
Na koniec ubiegłego roku liczba bezrobotnych wyniosła 971,3 tys. osób. Oznacza to, że w porównaniu do listopada 2018 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 20,8 tys. osób, czyli o 2,2 proc. Wzrost liczby bezrobotnych w grudniu ubiegłego roku był silniejszy niż przed rokiem, kiedy liczba bezrobotnych wzrosła o 14,1 tys. osób, czyli o 1,3 proc.

- czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spośród 971,3 tys. bezrobotnych na koniec 2018 r., blisko 543,6 tys. stanowiły kobiety.

Wzrost liczby bezrobotnych w grudniu 2018 r. odnotowano we wszystkich województwach. W grudniu pracodawcy do urzędów pracy zgłosili 81,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 26,9 tys. mniej niż w listopadzie.

Najsilniej odczuwalny był on na Pomorzu, gdzie odnotowano wzrost o 5,1 proc., w województwie opolskim (wzrost o 4,3 proc.), w województwie świętokrzyskim (3,3 proc.) i lubelskim, gdzie odnotowano wzrost o 3 proc.

- informuje resort.

Rok do roku dużo lepiej

Sam resort pracy podsumowuje, że "zdecydowanie lepiej" wygląda sytuacja na rynku pracy w porównaniu rok do roku. Ministerstwo zauważa, że na koniec 2018 roku w rejestrach urzędów pracy figuruje o 110,4 tys. osób bezrobotnych mniej niż na koniec 2017 roku. Dodaje, że wskaźnik bezrobocia w końcu 2018 roku osiągnął poziom niższy niż w końcu 2017 roku o 0,7 punktu procentowego (na koniec 2017 r. wyniósł 6,6 proc.). 

Wynik 5,9 proc. to najniższy poziom wskaźnika bezrobocia odnotowany w końcu roku od 1990 r.

To również wynik lepszy niż wcześniejsze prognozy, według których na koniec ubiegłego roku stopa bezrobocia miała wynieś 6,2 proc. i w 2019 spaść do poziomu 5,6 proc.

- podkreślono w komunikacie.

Sytuacja na rynku pracy w 2018 roku była bardzo dobra. Wskazywał na to zarówno systematyczny wzrost liczby pracujących, jak i rekordowo niski poziom bezrobocia. W trzecim kwartale 2018 roku liczba pracujących osiągnęła rekordowo wysoki poziom ponad 16,6 mln osób. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wyniósł 72,8 proc. i w stosunku do analogicznego  okresu 2015 roku wzrósł o 4,4 p. proc.

- oceniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,2 proc. na koniec 2018 r. i obniży się do 5,6 proc. na koniec 2019 r.

Więcej o: