Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową. Ma być 28,5 miliarda złotych deficytu

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2019. Ustawa budżetowa zakłada, że gospodarka wzrośnie o 3,8 procent, a inflacja wyniesie 2,3 proc.

Deficyt budżetowy w 2019 roku ma nie przekroczyć 28,5 miliardów złotych. Wydatki budżetu mają wynieść przeszło 416 miliardów złotych, a dochody 387 miliardów, w tym dochody z VAT 179 miliardów złotych.

Deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 1,7 procent PKB, a zatrudnienie ma wzrosnąć o 0,5 procent.

98 miliardów złotych ma zostać przeznaczone na ochronę zdrowia, 84 miliardy na oświatę, szkolnictwo i naukę, a na obronność 79 miliardów złotych.

Jak czytamy w informacji Kancelarii Prezydenta, limit wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2019 uwzględnia m.in.: finansowanie programu "Rodzina 500+", realizację rządowego programu "Dobry start", wprowadzenie tzw. "małego ZUS" dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, wypłatę uzupełniającego świadczenia "Mama 4 Plus", waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, podwyższoną wysokość renty socjalnej, realizację świadczeń rodzinnych, zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, wzrost dotacji na ratownictwo medyczne czy dofinansowanie do bezpłatnych leków.

Więcej o: