Wszystko, co trzeba wiedzieć o emeryturze Mama 4+. Nowe świadczenie już od 1 marca

Wszystkie matki w Polsce, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, mogą liczyć na emeryturę wysokości 1100 złotych brutto. To najważniejsze, co wynika z przyjętej już przez Sejm i Senat ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
Zobacz wideo

Nowe prawo dotyczące wprowadzenie emerytur matczynych czeka już wyłącznie na podpis prezydenta. To formalność. Wkrótce matki, które wychowały czwórkę dzieci lub więcej i nie mają prawa na standardowych warunkach nawet do minimalnej emerytury, utrzymają świadczenie wysokości 1100 zł brutto. W niektórych przypadkach dostanie je też ojciec. Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z emeryturami matczynymi.

Kto dostanie emeryturę matczyną?

Nowe świadczenie będzie przysługiwały matkom, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czwórkę dzieci i zamiast pracować zajmowały się ich wychowaniem. Ponadto emerytura matczyna przysługuje wyłącznie osobom, które nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędnych środków utrzymania bądź mają prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury.

Nowe świadczenie może otrzymać również ojciec. Ale dotyczy to tylko przypadków, gdy matka porzuciła rodzinę lub zmarła, przez co opiekę nad rodziną przejął ojciec, co uniemożliwiło mu nabycie chociaż minimalnych świadczeń emerytalnych.

Emerytura matczyna będzie wypłacana tak samo jak tradycyjna – a więc dopiero po ukończeniu 60 lat przez kobiety lub 65 przez mężczyzn.

Czy są jakieś dodatkowe wyłączenia?

Tak. Emerytura dla matek nie będzie przysługiwała osobom, które są pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej lub którym to władzę ograniczono. Nie dostaną jej również ci, którzy długotrwale nie wychowywali dzieci ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.

Jaka jest wysokość emerytury matczynej?

1100 zł brutto otrzyma matka (lub ojciec na powyższych warunkach), ale tylko jeżeli nie otrzymuje już emerytury lub renty. Jeżeli otrzymuje, ale bardzo małą, to otrzyma wyrównanie do kwoty 1100 brutto.

Od kiedy emerytura ma być wypłacana?

Nowe świadczenia mają być wypłacane od 1 marca 2019 r.

Kto ma przydzielać emerytury matczyne?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać ZUS lub KRUS na wniosek osoby zainteresowanej - matki lub ojca – i po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej danej osoby.

Do ZUS wnioski składać mają osoby, które legitymują się jakimkolwiek okresem podlegania ubezpieczeniom społecznym lub nie były w ogóle ubezpieczone. A do KRUS osoby płaciły rolnicze ubezpieczenie społeczne, ale nie nabyły prawa do standardowej emerytury rolniczej.

Więcej o: