Getin Bank i Idea Bank nie połączą się. KNF daje czerwone światło

Komisja Nadzoru Finansowego nie wyraziły zgody na połączenie Idea Banku i Getin Banku. Była to jedna z rozważanych możliwości na ratowanie Idea Banku.
Zobacz wideo

Jak tłumaczy KNF w komunikacie, bezpośrednią przyczyną decyzji odmownej było nieuzupełnienie przez banki koniecznej dokumentacji. Getin Bank i Idea Bank nie przedstawiły Komisji kluczowych dla postępowania zaktualizowanych danych i projekcji finansowych dla banku powstałego w wyniku połączenia, nie wykazały także, że połączony bank spełniałby wymogi kapitałowe.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę przekazywane w ostatniej fazie postępowania informacje na temat przebiegu procesu pozyskania inwestora, z których wynika, że dotychczas nie zostały złożone żadne wiążące oferty ze strony potencjalnych inwestorów uczestniczących w tym procesie, uzasadnione wątpliwości budzi wiarygodność i możliwość realizacji działań założonych w przedłożonym biznesplanie Połączonego Banku, a zmierzających do spełnienia wymogów kapitałowych. Powyższe, w ocenie KNF, podważa zasadność samego procesu łączenia Getin Noble Bank SA z Idea Bank SA, opartego przede wszystkim na założeniu dokapitalizowania Połączonego Banku przez nowego inwestora

- pisze KNF dodając, że gdyby nie doszło do dokapitalizowania połączonego banku bezpośrednio po połączeniu, bank cierpiałby na niedobory kapitału.

Kadrowe trzęsienie ziemi w Idea Banku

W piątek doszło w Idea Banku do jeszcze jednego ważnego zdarzenia, a mianowicie nagle "wykruszyło" się 3/7 zarządu instytucji. Rezygnacje złożyli Tomasz Górski, Piotr Petelewicz oraz Dariusz Daniluk. Tym samym w zarządzie banku pozostały tylko cztery osoby - prezes Jerzy Pruski, Jaromir Frankowicz, Artur Kubiński oraz Piotr Miałkowski.

Kiepsko w Idea Banku

W połowie maja Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła kuratora do Idea Banku. Został nim Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

Z kolei w czwartek 30 maja Idea Bank pokazał wyniki za pierwszy kwartał, które nadal były bardzo słabe. Wynik odsetkowy spadł o ponad 30 proc. rok do roku, a skonsolidowana strata netto wyniosła ponad 80 mln zł. Co więcej, tylko w trzy pierwsze miesiące 2019 r. kapitał własny banku spadł o blisko 80 mln zł. Idea Bank jest w trakcie głębokiej restrukturyzacji, ale pilnie potrzebuje dokapitalizowania. Poszukuje inwestora, jednak niestety dla banku - jak poinformowała dziś Komisja Nadzoru Finansowego - "dotychczas nie zostały złożone żadne wiążące oferty ze strony potencjalnych inwestorów uczestniczących w tym procesie".

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje od Idea Banku propozycji na poprawę sytuacji. Jak informował bank w czwartkowym raporcie kwartalnym, alternatywna dla połączenia z Getin Bankiem strategia ma być oparta na "znacznym obniżeniu skali prowadzonej działalności oraz zmniejszeniu kosztów". Jednak i w tym przypadku bank potrzebowałby zastrzyku gotówki - nawet ok. 500 mln zł.

W ramach tej strategii wielkość bilansu grupy zostałaby zmniejszona o ok. 50 proc. poprzez zbycie części aktywów i dostosowanie skali finansowania

- pisze bank w raporcie.

Zobacz wideo
Więcej o: