700 tys. nowych e-dowodów osobistych zawiera błąd. MSWiA nie widzi problemu

Wszystkie dowody osobiste wyprodukowane od marca zawierają błąd - brak w nich istotnych danych - twierdzi RMF FM. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdza istnienie problemu, ale zmniejsza jego wagę.
Zobacz wideo

"Wszystkie nowe e-dowody osobiste wydawane od marca są niezgodne z ustawą o dowodach osobistych" - alarmuje RMF FM. Reporter stacji ustalił, że 700 tys. dokumentów w specjalnym chipie nie zawiera informacji wymaganych prawem: imion rodziców i nazwiska rodowego

Tymczasem ustawa o dowodach osobistych wyraźnie wskazuje, że w warstwie elektronicznej dokumentu muszą znajdować się wszystkie informacje widoczne na fizycznym blankiecie. 

Co powinien zawierać e-dowód osobisty?Co powinien zawierać e-dowód osobisty? Źródło: Kancelaria Sejmu

Niezgodność dokumentu z ustawą wydaje się oczywista. MSWiA ma jednak problem bagatelizować i uważa, że pomimo braku kilku informacji w warstwie elektronicznej nowe dokumenty są ważne. W rejestrach państwowych, do których e-dowód jest kluczem, brakujące informacje i tak są przecież widoczne - uspokajają ministerialni urzędnicy.

W jednym z urzędów zajmujących się wydawaniem dokumentów usłyszeliśmy, że z ministerstwa nie przyszły żadne wytyczne dotyczące tego problemu - oficjalnie urzędnicy nie wiedzą nawet, że dokumenty zawierają jakieś błędy. 

To kolejne doniesienia o problemach z nowymi e-dowodami osobistymi. Na początku marca Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało o czasowym wstrzymaniu ich produkcji. Niewielka partia dokumentów, zawierała istotne błędy. Nie zawierał wszystkich funkcji elektronicznych - certyfikatów i podpisów, o które wnioskowali obywatele. Wszystkie musiały zostać unieważnione. 

Jak działają e-dowody?

E-dowody to zapowiadane od dawna dowody osobiste z nałożoną tzw. warstwą elektroniczną, czyli wbudowanym chipem bezstykowym. Nowe dowody zachowają oczywiście każdą funkcję obecnych - będą potwierdzać tożsamość i obywatelstwo właściciela dokumentu oraz uprawniać do przekraczania granic w Unii Europejskiej. 

Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chce się skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.